Verschraalde zorg voor ouderen maakt hen kind van de rekening

Ouderen in Nederland worden keihard vergeten. In het debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen pleit BVNL daarom opnieuw voor het opheffen van het bouwslot op Nederland. Ook vragen wij het kabinet hoe verantwoord het is om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, als er voor hen geen zorg is.

Stank voor dank
‘Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan’ is het credo van het programma Wonen, Ondersteuning, Zorg voor Ouderen (WOZO). “Maar het kan dus NIET”, wat Wybren van Haga betreft. “Het kabinet Rutte II sloot de bejaardenhuizen, maar voor de zorg die daar geboden werd kwam vervolgens niets in de plaats. Er moest ‘aan de keukentafel’ met de wijkverpleegkundige besproken worden welke zorg thuiswonende ouderen nodig hadden. Maar die wijkverpleegkundige is wegbezuinigd, heeft met een burn-out de zorg verlaten, of heeft het zo druk met formulieren invullen en bellen met en toestemming krijgen van zorgverzekeraars om incontinentiemateriaal te mogen bestellen, dat er geen tijd meer is om die zorg daadwerkelijk te leveren. Het kabinet schermt met de wens van ouderen zelf om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. En die wens is begrijpelijk. Maar als zij in hun eigen ontlasting moeten liggen, of na een val uren alleen op de grond liggen en vervolgens onderkoeld het ziekenhuis in worden gereden, dan gaat er toch iets heel erg mis. Deze mensen hebben ons land na de Tweede Wereld Oorlog opgebouwd en nu krijgen zij stank voor dank. Dan kun je allerlei mooie programma’s in het leven roepen en spreken over ‘toekomstbestendige zorg’, maar uiteindelijk is het gewoon – weer – een verschraling van de zorg.”

Haal Nederland van het bouwslot
BVNL juicht het voornemen voor het bouwen van 290.000 woningen voor ouderen in de bouwopgave van minister Hugo de Jonge van Wonen toe, maar vraagt zich wel af: hoe dan? “Door het stikstofbeleid en alle andere beperkende regels op de woningmarkt ligt de bouw stil. Gevolg is dat ouderen noodgedwongen in te grote woningen blijven zitten en jonge gezinnen en starters nergens meer terecht kunnen. Als de beperkingen voor de woningbouw worden opgeheven, kunnen mensen weer doorstromen en dat is hard nodig”, aldus Van Haga. BVNL pleitte al eerder voor de bouw van ouderenhofjes, waardoor ouderen meer sociaal contact krijgen en de zorg beter geconcentreerd en goedkoper wordt. Een motie voor versnelling van de bouw daarvan werd onlangs nog aangenomen.

Bejaardenhuizen weer open
Daarnaast vindt BVNL dat de bejaardenhuizen weer open moeten. Ouderen kunnen daar zelfstandig wonen, maar hebben wel makkelijk toegang tot toereikende zorg nabij. BVNL heeft recent opiniemaker Maurice de Hond onder 2.800 respondenten laten peilen of het realiseren van nieuwe bejaardenhuizen een goed idee is. Op de vraag of men voor het heropenen van en/of het realiseren van nieuwe bejaardentehuizen is, waardoor ouderen minder eenzaam zijn en er woningen vrijkomen ten behoeve van jongeren, antwoordde 87% van de respondenten ‘ja’. 

Het kabinet vindt zorg vooral duur, maar onze ouderen mogen niet het kind van de rekening worden die het kabinet zelf heeft gecreëerd, door de zorg te decentraliseren en nodeloos bureaucratisch te maken. Ouderen zijn geen maatschappelijk probleem, maar wij zijn hen inmiddels wel een oplossing verschuldigd.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.