Veel meer kinderen uit de Toeslagenaffaire uithuisgeplaatst dan gedacht – BVNL wil opheldering

Wybren van Haga: “De minister moet zich schrap gaan zetten.”

Vandaag werd bekend dat niet 1675, maar 2090 kinderen van gedupeerde ouders uit de Toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. Dit zijn er dus aanzienlijk meer dan aanvankelijk gedacht. Wybren van Haga: “Hoe veel meer lijken, of in dit geval kinderen, komen er nog uit deze kast vallen? Wij willen NU precies weten hoe veel gezinnen er uit elkaar gerukt zijn.

Einde lijkt zoek
Een ‘nieuwe telling’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft dit hogere aantal uithuisgeplaatste kinderen aan het licht gebracht. BVNL vraagt zich af hoe dat mogelijk is. “Hoe is er dan in eerste instantie geteld?” vraagt Wybren van Haga zich af, “Of was er voor het gemak gewoon maar even een grove schatting gemaakt? Dit is een serieuze zaak, die bij heel veel ouders en kinderen onnoemelijk groot leed heeft veroorzaakt. Dat er nu plotseling nog meer kinderen ‘verdwenen’ zijn is onverteerbaar. Het einde lijkt zoek in deze afgrijselijke kwestie.”

Van Haga: “Eerder werden wij door het kabinet en de coalitiepartijen beschimpt toen wij aankaartten dat er waarschijnlijk veel meer kinderen in Nederland onterecht uit huis zijn geplaatst. Dat was allemaal niet waar en zogenaamd ongefundeerde opruiing. Hoe veel ongekend onrecht moet er nog aan het licht komen, voordat men die oogkleppen eens afzet en zich realiseert wat er in ons land gebeurt?”

Gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel en empathie
BVNL wil dat de Tweede Kamer zo snel mogelijk in debat gaat met de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van VWS over de toedracht van deze ‘mistelling’ en over de consequenties hiervan. “De onderste steen moet nu echt, helemaal, boven. De minister moet onmiddellijk onderzoeken of er misschien wel nog meer kinderen uithuisgeplaatst zijn. Bovendien benadrukt dit des te meer de enorme noodzaak van het hervormen van de jeugdbeschermingsketen en het beschermen van kwetsbare gezinnen en hulpverleners die totaal overlopen en te laat, of helemaal niet, de juiste hulp kunnen bieden. Morgen zetten wij het debat van vorige week hierover voort. De minister moet zich schrap gaan zetten, want hierover zullen wij hem stevig aan de tand voelen. Hij moet direct met concrete stappen en oplossingen komen. Blijven uitstellen en draaien getuigt van nul respect voor ouders en kinderen en de sector en een schokkend gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel en empathie.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.