Sluiting SEH’s onaanvaardbaar, BVNL vreest voor levensgevaarlijke situaties

Meerdere spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen zijn gesloten door ziekteverzuim onder personeel. De keiharde bezuinigingen en het daardoor ontstane personeelstekort zorgen voor levensgevaarlijke situaties. Wybren van Haga stelt Kamervragen.

“De jarenlange, verregaande bezuinigingen op de zorg hebben gezorgd voor een gigantisch personeelstekort, waardoor mensen in nood straks voor dichte SEH’s staan. Levensgevaarlijk en volstrekt onaanvaardbaar”, aldus Van Haga, die wijst op het feit dat artsen van de spoedeisende hulp gewaarschuwd hebben dat het halveren van meer dan de helft van de afdelingen in Nederland zal leiden tot problemen.
 
Door het grote personeelstekort in de zorg is ziekteverzuim funest. De tekorten zijn niet meer op te vangen, waardoor de SEH’s in de problemen raken. BVNL wil van de minister van Volksgezondheid keiharde garanties dat SEH’s openblijven. Ook willen wij weten hoe het uitplaatsen van patiënten van de spoedeisende hulpafdelingen richting verpleegafdelingen van ziekenhuizen, of naar huis met thuiszorg, snel op peil wordt gebracht.

Vragen van BVNL aan de minister van VWS:

1) Bent u bekend met de berichten ‘Eerste hulp onder druk, bijna wekelijks opnamestops’,  ‘Ene na de andere spoedeisende hulp dicht vanwege ziekteverzuim’ en ‘Artsen vrezen ‘levensgevaarlijke situaties’ door mogelijke halvering spoedeisende hulp’?
2) Deelt u de mening dat er zich levensgevaarlijke situaties kunnen voordoen, nu in heel het land steeds vaker meerdere keren per dag Spoedeisende hulpafdelingen (SEH’s) gesloten zijn door het hoge ziekteverzuim in de zorg? Zo ja, wat gaat u doen tegen deze volstrekt onaanvaardbare situatie? 
3) Deelt u de mening dat de keiharde bezuinigingen op de zorg hebben gezorgd voor een gigantisch personeelstekort? Zo neen, hoe duidt u dan het feit dat spoedeisende hulpafdelingen door ziekteverzuim dicht moeten? Graag een toelichting. 
4) Klopt het dat u in 2020 door artsen gewaarschuwd bent om het aantal spoedeisende hulpafdelingen niet meer dan te halveren? Wat heeft u met deze waarschuwing gedaan? 
5) Hoeveel SEH’s zijn er nog in Nederland en hoeveel blijven er de komende 10 jaar open? Graag in uw toelichting wat er is overgebleven van de zogenaamde ‘houtskoolschets’ om het aantal SEH’s meer dan te halveren en wat dat heeft ingehouden voor het personeelsbestand voor SEH’s. 
6) Hoe wordt het uitplaatsen van patiënten van de spoedeisende hulpafdelingen richting verpleegafdelingen van ziekenhuizen, of thuis met thuiszorg, snel op peil gebracht?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.