Kinderhartcentrum mag niet weg uit Groningen

Wybren van Haga: “Haal het hart niet uit noorden.”

In reactie op het voornemen van het kabinet om de (kinder)hartchirurgie in het UMCG te sluiten, stelt BVNL vragen aan minister Kuipers (Volksgezondheid).

Bedreiging voor de zorg
“De impactanalyse van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is zeer kritisch op deze optie en onderbouwt uitgebreid waarom het weghalen van de gespecialiseerde hartzorg uit het UMCG een bedreiging vormt voor de continuïteit van acute zorg in Noord-Nederland. De voorgenomen sluiting moet dus van tafel”, aldus Van Haga, die wijst op het feit dat het kabinet in haar coalitieakkoord heeft staan dat zorg beschikbaar, betaalbaar én bereikbaar moet zijn voor iedere Nederlander. “Dan is het onaanvaardbaar om de afdeling (kinder)hartchirurgie te sluiten. Zeker omdat het NZa-rapport bevestigt dat het UMCG een grote regionale functie heeft als het gaat om de toegankelijkheid van academische zorg voor inwoners uit Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en Flevoland.”

Voor BVNL is het onacceptabel dat de toegankelijkheid van academische zorg afhangt van waar in Nederland je woonachtig bent. BVNL-Statenlid Robert Pestman: “Zijn na het uithollen van het openbaar vervoer op het platteland nu de ziekenhuizen aan de beurt? Gaat het kabinet Rutte/Kaag inwoners uit de provincie echt behandelen als tweederangs burgers? Ik heb onze landelijke afdeling gevraagd om te proberen daar een stokje voor te steken.”

Vragen van BVNL aan de minister van Volksgezondheid inzake voornemen de afdeling (kinder)hartchirurgie in het UMCG te sluiten:

1) Klopt het dat u het voornemen heeft om de afdeling (kinder)hartchirurgie in het UMCG te sluiten?

2) Bent u bekend met de impactanalyse van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat zeer kritisch is op deze optie en uitgebreid onderbouwt waarom het weghalen van de gespecialiseerde hartzorg uit het UMCG een bedreiging vormt voor de continuïteit van acute zorg in Noord-Nederland? Graag een gedetailleerd antwoord.

3) Bent u bekend met het feit dat het kabinet in haar coalitieakkoord heeft staan dat zorg beschikbaar, betaalbaar én bereikbaar moet zijn voor iedere Nederlander? Hoe valt dit te rijmen met de voorgenomen sluiting van (kinder)hartchirurgie in het UMCG? Graag een gedetailleerd antwoord.

4) Heeft u de bereidheid om af te zien van de voorgenomen sluiting van (kinder)hartchirurgie in het UMCG? Graag een gedetailleerd antwoord.

5) Dit kabinet heeft na het uithollen van het openbaar vervoer en de nu voorgenomen sluiting van de (kinder)hartchirurgie in het UMCG toch niet de ambitie om inwoners uit de provincie te gaan behandelen als tweederangs burgers? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.