Geen logeerplekken voor ouders van zieke kinderen door concentratie hartchirurgie

Provinciale Statenlijsttrekker Imke Emons: “Waar is de empathie voor gezinnen gebleven?”

Het voornemen van minister Kuipers van VWS om de kinderhartchirurgie in Nederland te concentreren in Groningen en Rotterdam leidt tot logistieke problemen voor ouders. Is er voor ouders uit Limburg straks bijvoorbeeld nog wel plek in een Ronald McDonaldhuis? Wat als zij niet bij hun zieke kind in de buurt kunnen zijn? BVNL stelt opnieuw Kamervragen aan de minister.

Lijdensweg
Dit weekend luidde het Ronald McDonald Kinderfonds de noodklok. De organisatie vreest een ontoereikende capaciteit in hun logeerhuizen als de kinderhartchirurgie geconcentreerd wordt op twee plekken in het land. Mogelijk kunnen ouders daardoor niet meer in de buurt van hun zieke kind verblijven en ontstaan er wachtlijsten voor logeerplekken. Dit levert niet alleen logistieke problemen op voor ouders die ver moeten reizen naar en van het ziekenhuis waar hun kind is opgenomen, maar is ook nadelig voor het herstel van kinderen, die gebaat zijn bij de aanwezigheid van ouders en broertjes en zusjes. “Deze gezinnen gaan vaak al door een lijdensweg”, benadrukt Wybren van Haga. “Gaan we het hen nu nog moeilijker maken door ze uren heen en weer te laten reizen, of moeten zij zelf maar een hotel boeken, of in hun auto slapen, om in de buurt van hun zieke kind te kunnen zijn?” BVNL diende eerder al schriftelijke vragen in over de concentratie van de kinderhartchirurgie, waarin deze problematiek aan de orde kwam. Echter, gaf de minister daarin aan geen problemen voor ouders te verwachten. Inmiddels blijkt dus dat daar in het werkveld zelf anders over wordt gedacht.

Zorg voor naasten
Limburgs Provinciale Statenlijsttrekker Imke Emons maakt zich ook zorgen. “Ouders uit onze provincie moeten straks verder reizen om gespecialiseerde zorg voor hun kind te krijgen. Krijgen zij dan voorrang op een plek in een Ronald McDonald-huis, of juist niet? Op basis van welke criteria wordt straks bepaald wie wel een logeerplek krijgt en wie niet? Realiseert de minister zich dat de belasting van het heen en weer moeten reizen voor ouders en gezinnen enorm is, bovenop alles wat zij al moeten doormaken? Waar is de empathie voor deze gezinnen gebleven?” BVNL wil van minister Kuipers weten hoe hij aankijkt tegen het verwachte capaciteitsprobleem in de logeerhuizen en welke stappen hij gaat ondernemen om dit te ondervangen. Van Haga: “De concentratie van deze zorg heeft niet alleen gevolgen voor de ziekenhuizen zelf, het werkt door op veel meer fronten. De levens van ouders en hun kinderen worden hierdoor op allerlei manieren geraakt. Wij willen weten of de minister wel zicht heeft op de volledige impact van dit besluit.” Imke Emons wijst op de plicht van de overheid om de volksgezondheid te waarborgen. “We hebben het hier niet alleen over het fysieke welzijn van deze kwetsbare patiĆ«ntjes, maar ook over de gezondheid van hun ouders, broertjes en zusjes en andere mensen in hun leefomgeving. Wij kunnen daar niet zomaar aan voorbij gaan. Bij zorg voor zieke kinderen, hoort ook zorg voor hun naasten.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.