BVNL wil coronagelden in VWS-begroting gebruiken voor structureel opschalen zorg

Bij de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zal BVNL pleiten voor het inzetten van het geld dat in de begroting wordt toegekend aan coronamaatregelen, voor het structureel opschalen van de zorg. Wybren van Haga: “Het echte probleem is onze kapot-bezuinigde zorg, niet dat virus.”

Stelselmatig voorgelogen en gemanipuleerd
In de begroting van VWS worden opnieuw miljarden toegekend aan coronagerelateerde maatregelen. Maatregelen die de afgelopen jaren niets hebben opgeleverd, maar Nederland wel alles hebben gekost. Van Haga: “Ons welzijn, onze economie, ons MKB, ons onderwijs, onze saamhorigheid: wij zijn het allemaal kwijtgeraakt door de maatregelen die ons zijn opgelegd. Ondertussen weten wij uit WOB-verzoeken dat er nauwelijks wetenschappelijke onderbouwing voor was en dat wij stelselmatig zijn voorgelogen en gemanipuleerd. Onlangs kwam het OVV met haar tweede rapport, waaruit ook bleek dat er weinig bekend was en nog steeds niet is over het effect van maatregelen zoals lockdowns, de avondklok en de mondkapjesplicht. Toch worden diezelfde maatregelen nu waarschijnlijk wettelijk verankerd. Ernst Kuipers heeft de paniekknop ondertussen alweer ingedrukt, om ons klaar te stomen voor een derde ‘coronawinter’ en er wordt ook nog gesproken over een heviger griepgolf, omdat onze afweer na bijna drie jaar af en aan lockdowns en afstand houden naar de gallemiezen is. Maar de zorg is nog steeds niet noemenswaardig opgeschaald. BVNL zal daarom bij de begrotingsbehandeling een amendement indienen voor het herverdelen van het geld voor de pandemie, voor middelen die bijdragen aan het structureel opschalen van de zorg.”

Crisis die geen crisis had mogen zijn
De ontoereikende capaciteit van de Nederlandse zorg is een structureel probleem, vindt BVNL. Dat kan dus niet opgelost worden met uitgaven voor een incidentele situatie, voor een crisis die überhaupt geen crisis had mogen zijn. “Wij kunnen ons komend jaar weer zogenaamd ‘gratis’ laten testen voor iedere snottebel, de ‘gratis’ vaccins staan weer voor ons klaar en ons gedrag wordt weer ‘gratis’ veranderd door het RIVM en het OMT. Maar de waarheid is dat de burger handenvol geld betaalt voor zinloos beleid van een kabinet dat hen als vee behandelt”, aldus Van Haga. “En ondertussen moeten onze ouderen via een videoverbinding hun steunkousen aantrekken, omdat de wijkverpleging zo lekker efficiënt wordt wegbezuinigd. Zitten we met ontzettend veel uitgestelde zorg die we niet weggewerkt krijgen en vallen mensen al maanden bij bosjes ‘zomaar’ dood neer, terwijl we nog altijd niet weten waar die aanhoudende oversterfte vandaan komt. We betalen ons blauw aan zorgpremie, maar waarvoor? Want zorg krijgen we niet. Ons belastinggeld wordt uitgegeven aan de verkeerde dingen en er blijft te veel aan de strijkstok van verzekeraars hangen. Daar wordt letterlijk helemaal niemand beter van.”

BVNL zal verder tijdens de begrotingsbehandeling oproepen om niet te bezuinigen op de Jeugdzorg, aangezien het water deze sector nu al aan de lippen staat. Van Haga: “De coronacrisis mag wat kosten, maar onze kwetsbare kinderen zijn blijkbaar niets waard. Het kabinet moet zo snel mogelijk met een uitgebreid saneringsplan komen en totdat de misstanden zijn opgelost, mag er zeker niet minder geld naar deze sector toe. Bovendien willen wij dat er in iedere gemeente meer van het budget voor Jeugd toegewezen wordt aan de uitvoerende kant van de jeugdhulpverlening. Tenslotte zijn het de kinderen aan wie dat geld besteedt moet worden, niet aan nog meer baantjes en bureaucratie binnen de gemeente zelf.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.