Veel geblaat en weinig wol: BVNL hekelt gebrek aan daadkracht kabinet in jeugdbescherming

Vandaag praat de Tweede Kamer opnieuw over de crisis in de jeugdbescherming. BVNL is verbijsterd over de lakse houding van het kabinet, dat nog steeds geen haast maakt met hervormingen en betere bescherming van ouders en kinderen. Wybren van Haga roept opnieuw op tot actie.

Aan hun lot overgelaten
Het ‘plan van aanpak’ dat de minister voor Rechtsbescherming naar de Kamer heeft gestuurd en dat korte termijnoplossingen moet bieden voor de enorme misstanden in de jeugdbescherming is nauwelijks een plan te noemen. Opnieuw verzandt het kabinet in ‘proeftuinen’, ‘monitoring’ en ‘experimenteerwetgeving’, waar kinderen en ouders niets aan hebben. Dit gebrek aan urgentie en daadkracht is niet alleen kwalijk, maar ook gevaarlijk. “Wij praten hier over heel kwetsbare kinderen, over heel moeilijke en precaire situaties. Deze gezinnen worden in Nederland inmiddels al jaren aan hun lot overgelaten en dat is spelen met hun welzijn, hun gezondheid en hun toekomst”, aldus Wybren van Haga. “Voorafgaand aan dit debat ontvingen wij – opnieuw – vele schrijnende brandbrieven van jeugdbeschermers en jeugdhulporganisaties. Na jaren van hulpvragen en het luiden van de noodklok, rest hen niets anders meer dan het bijltje erbij neer te gooien. En het enige dat de minister doet is hen nogmaals uitnodigen voor een gesprek. Maar wat valt er nog te zeggen? Geen woorden, maar daden, moet nu het devies zijn.”

Nooit meer één gezin onterecht uit elkaar gerukt
BVNL wil dat gezinnen die te maken krijgen met een kinderbeschermingsmaatregel vanaf nu, altijd, allemaal kosteloos rechtsbijstand krijgen. Gemeenten moeten verplicht worden ouders te wijzen op de mogelijkheid gebruik te maken van een onafhankelijke klachtencommissie waar zij terechtkunnen met vragen en klachten over hun casus. Alle niet strikt noodzakelijke, administratieve handelingen voor jeugdbeschermers moeten per direct geschrapt worden om de werkdruk te verlichten. En de beloofde Hervormingsagenda met kaders voor het hervormen van de sector mag geen seconde langer op zich laten wachten. Een indicatie voor een kinderbeschermingsmaatregel zou verplicht opgevolgd moeten worden door een onafhankelijk perspectiefonderzoek door een professionele zorgorganisatie, om te voorkomen dat kinderen op basis van ontoereikende en gekleurde informatie onder toezicht worden gesteld, of uit huis geplaatst worden. Er mag nooit meer één gezin in Nederland onterecht uit elkaar gerukt worden en alle uithuisgeplaatste kinderen moeten waar mogelijk zo snel mogelijk naar huis.

Gebrek aan visie, daadkracht en (financiële) belangenverstrengeling maken onze kwetsbare kinderen vogelvrij. En papier is geduldig, maar het geduld van BVNL is op. De jeugdbescherming moet kleiner, efficiënter en daadkrachtiger. Wij moeten ons gaan richten op wat kinderen, ouders en jeugdbeschermers écht nodig hebben. Aan een papieren toekomstscenario hebben zij niets. Laten wij hen daadwerkelijk een toekomst geven. In het belang van Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.