Alle verantwoordelijken voor misstanden in de jeugdbescherming uit het kabinet. BVNL komt met motie van wantrouwen

Wybren van Haga: “Na 12 jaar wegkijken bij het intrieste lot van kwetsbare kinderen is het genoeg.”

Wat BVNL betreft moeten er eindelijk consequenties volgen voor de wandaden die begaan zijn in de Jeugdzorg. “12 Jaar lang hebben de kabinetten Rutte kinderen en ouders onherstelbare schade toegebracht. Dit heeft nu lang genoeg geduurd. Deze mensen gaan dit drama niet oplossen.

Verantwoordelijken nog steeds op het pluche
Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het systeem van de jeugdbeschermingsketen. Vorige week verscheen een alarmerend rapport van de Universiteit Leiden over de puinhoop in de Jeugdzorg en eerder al luidden ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de noodklok, naar aanleiding van het falende feitenonderzoek waardoor vele kinderen in Nederland onterecht uit huis worden geplaatst. “Gezinnen zijn uit elkaar gerukt, kinderen voor het leven getraumatiseerd”, aldus Van Haga. “Maar ondertussen zitten de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn nog steeds op het pluche. Op hen hoeven wij niet te rekenen om deze beerput te dempen en het stelsel te veranderen. Maar het veroorzaakte leed is zo ontzettend groot, dat kan niet zonder gevolgen blijven. BVNL wil het kabinet op het dramatische Jeugdzorgdossier laten vallen en zet hiertoe vandaag tijdens het debat met het indienen van een motie van wantrouwen tegen de minister van Rechtsbescherming een eerste stap. En we gaan daarmee door tot alle verantwoordelijke bewindspersonen voor het Jeugdzorgdrama uit het kabinet zijn verdreven. Bovendien vinden wij dat er een parlementaire enquête moet komen over de crisis in de Jeugdzorg.”

Jeugdzorg is een primaire levensbehoefte
Van Haga: “Zorg voor onze kinderen is een primaire levensbehoefte voor de maatschappij en daarmee is de Jeugdzorg een basisvoorziening. De overheid heeft dus de plicht om kinderen en gezinnen te allen tijde te verzekeren van goede zorg. Dat is niet alleen in het belang van deze gezinnen, maar in het belang van heel Nederland. De regering heeft deze plicht ernstig verzaakt en de huidige minister staat erbij en kijkt ernaar. Het is nu aan de politiek om de jeugdbescherming drastisch te hervormen, onder andere met echt onafhankelijk onderzoek, waarheidsvinding, en het wegnemen van alle perverse commerciële en financiële prikkels in de sector. De zorg voor kwetsbare kinderen zou nooit onderhevig mogen zijn aan marktwerking. De decentralisatie is een mislukking geworden, die zowel kinderen, ouders als zorgmedewerkers zwaar heeft beschadigd. Wij hebben geen tijd meer te verliezen om orde op zaken te stellen. Maar laten wij in vredesnaam zorgen dat dat gedaan wordt door iemand die staat voor de kinderen, in plaats van voor dit zooitje ongeregeld in Den Haag.”

Vorige week ging de documentaire ‘Taken – Kinderen van de Staat’ in première. Hierin gaat Wybren van Haga samen met Kim Feenstra op zoek naar de waarheid achter de misstanden in de jeugdzorg in Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.