Burgerinitiatief voor opschalen zorg verworpen door de Tweede Kamer – BVNL blijft staan voor meer IC-bedden, meer mensen, betere zorg

Samen met bedrijfsarts Lucas Paanakker startte BVNL het Burgerinitiatief Opschalen Zorg, dat het kabinet opriep te investeren in het opschalen van de ic-capaciteit, zowel in het aantal bedden als het aantal verpleegkundigen en te stoppen met het sluiten van ziekenhuizen en spoedeisende hulpafdelingen. Meer dan 50.000 mensen steunden dit initiatief. Toch heeft de Tweede Kamer besloten deze luide roep vanuit de samenleving te negeren en het Burgerinitiatief te verwerpen. BVNL laat het er niet bij zitten en blijft strijden voor de zorg. Wat ons de afgelopen jaren is aangedaan, mag nooit meer gebeuren.

Geen gezondheidscrisis, maar een zorgcrisis
Een jaar geleden zat Nederland, als enige land in Europa, in een strenge lockdown. Een wrange afsluiter van een gezondheidscrisis, die eigenlijk geen gezondheidscrisis was, maar vooral een zorgcrisis. Een crisis die pijnlijk blootlegde hoe de stelselmatige afbraak van de Nederlandse zorg heeft geleid tot een wankel systeem, dat niks meer op kan opvangen. Te weinig personeel, te weinig bedden, te weinig capaciteit. Als gevolg van politieke keuzes die niets te maken hebben met gezondheid. Als wij iets van de coronacrisis hebben kunnen leren, dan is het dat de zorg in Nederland moet worden opgeschaald.

Daarom startte bedrijfsarts Lucas Paanakker, samen met BVNL, een jaar geleden het Burgerinitiatief Opschalen Zorg. Paanakker: “De zorg in ons land staat al jaren zwaar onder druk. Maar in plaats van de coronacrisis aan te grijpen om hier eindelijk iets aan te doen, weigerde het kabinet stelselmatig om de IC-capaciteit te verhogen, meer zorgpersoneel aan te trekken, hen eindelijk fatsoenlijk te belonen en het bestaande zorgbudget efficiĆ«nter te besteden. Het burgerinitiatief riep het kabinet op om onze zorg eindelijk weer op een verantwoord niveau te brengen. Meer dan 50.000 mensen ondertekenden ons initiatief en onze oproep werd breed gedragen in de samenleving. De zorg is een belangrijk fundament van onze maatschappij. Wij moeten zorgen dat dat stevig staat.”

Kabinet doet het niet voor de zorg
Helaas is ons Burgerinitiatief door de Tweede Kamer ‘niet ontvankelijk’ verklaard. De reden: het opschalen van de zorg is de afgelopen twee jaar ‘veelvuldig aan de orde geweest’ en er zijn al besluiten over genomen. En dat klopt inderdaad: zo werd een motie van BVNL en BBB om het aantal IC-bedden per 100.000 inwoners op te schalen naar het Europees gemiddelde verworpen. Besloten is dus om niet te investeren in de zorg, niet te investeren in zorgverleners en niet te investeren in de volksgezondheid. Tweede Kamerlid Wybren van Haga: “De afgelopen drie jaar deed Nederland het voor de zorg. Maar ons kabinet doet daar tot op de dag van vandaag niet aan mee.” 

De coronacrisis is voorbij, maar de crisis in de zorg duurt voort. Ons Burgerinitiatief verdwijnt ergens onderin een Haagse la, maar wij laten ons niet uit het veld slaan. Wij zullen blijven strijden voor opschaling van de IC-bedden, het openhouden van ziekenhuizen en spoedeisende hulpposten, het inhalen van uitgestelde zorg, meer personeel en betere beloning. Want een gezonde toekomst, vraagt om een gezonde zorg. In het belang van Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.