Wybren van haga

Wybren van Haga (1967) studeerde elektrotechniek aan de TU Delft en na zijn diensttijd bij het KCT in Roosendaal trad hij in dienst bij Shell. Achtereenvolgens werkte hij als ingenieur voor Shell in Gabon, in Schotland en in Oman alwaar hij zich bezig hield met het boren naar olie en gas. Na een periode van tien jaar keerde hij terug naar Nederland en werd hij ondernemer in de zorg, ICT, zonnepanelen en vastgoed.

Als ondernemer liep hij tegen de onbetrouwbaarheid en de bureaucratie van de overheid aan en daarom besloot hij in 2010 om gemeenteraadslid te worden in Haarlem. Na twee periodes in de gemeenteraad werd hij op 31 oktober 2017 geïnstalleerd als Tweede Kamerlid. In de eerste termijn als Kamerlid heeft hij zich ingezet voor de belangen van het MKB en het Nederlandse bedrijfsleven in het algemeen.

Toen in maart 2020 iedereen in paniek raakte met betrekking tot corona was hij de eerste in de Tweede Kamer die stelde dat de kabinetsmaatregelen disproportioneel waren en dat ten onrechte de medische en economische nevenschade niet werd meegenomen. Ook had hij kritiek op de verkeerde interpretatie van statistieken door de overheid en het onjuiste gebruik van de PCR-test.
Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn de kernwaarden op basis waarvan hij in de politiek vecht voor het belang van Nederland.

Onze mensen BVNL Wybren van Haga