Oplossingen voor een gezonde woningmarkt

Bij een gezonde woningmarkt zijn vraag en aanbod in balans. Helaas heeft het beleid van de overheid de markt in de afgelopen 15 jaar volledig verstoord, met een enorme crisis op de woningmarkt als gevolg. De vraag naar woningen is geëxplodeerd door een netto migratiesaldo van meer dan 100.000 mensen gemiddeld per jaar. In 2022 kwamen er maar liefst 228.000 mensen bij in Nederland, die allemaal ergens moeten wonen.

En door alle beperkende overheidsmaatregelen, zoals de bureaucratische stikstof-bouwstop, de CO2-paniek, duurzaamheidseisen, de exorbitante uitbreiding van de bouwvoorschriften in de afgelopen 25 jaar, verplichte warmtepompen, gasloos bouwen, en de 40/40/20- verplichting werden er in de afgelopen jaren te weinig woningen gebouwd waardoor het aanbod achterbleef op de vraag. 

BVNL STELT DE VOLGENDE OPLOSSINGEN VOOR WAARMEE DE WONING MARKT DIRECT IN VERSNELLING KAN KOMEN: 

 • Los de stikstofdwaling op, stop met het onnodige stikstofbeleid en geef weer vergunningen af. 
 • Stimuleer woningcorporaties om meer sociale woningen te bouwen en geef corporaties de mogelijkheid om, onder gunstige condities, woningen te verkopen aan huurders. 
 • Stimuleer het splitsen van grote woningen in kleinere woningen met bijvoorbeeld een minimum van 30 m2. Dit leidt onmiddellijk tot meer woningen, zonder dat hiervoor extra ruimte wordt gebruikt. 
 • Stimuleer de bouw van grondgebonden eengezinswoningen met een tuin in plaats van windmolens en zonne-akkers. 
 • Schaf de kostendelersnorm af, zodat mensen kunnen samenwonen zonder een deel van hun uitkering te verliezen. 
 • Verbeter, vereenvoudig en versnel het vergunningsproces voor bouwvergunningen. 
 • Pak scheefwoners aan. 7% van de huurders in sociale woningen woont scheef en houdt ten onrechte een gesubsidieerde woning bezet. 
 • Pak woonfraude aan. Niet alleen van verhuurders, maar ook woonfraude van huurders die hun sociale woning voor veel geld onderverhuren. 
 • Pas bestemmingsplannen aan, zodat extra verdiepingen op bestaande gebouwen kunnen worden gebouwd en bouw überhaupt meer in de hoogte om kostbare ruimte te besparen. 
 • Bouw bejaardentehuizen en hofjes voor ouderen. 
 • Vereenvoudig de WWFT, de Wet ter voorkoming van Witwassen en 

Financieren van Terrorisme. Deze wet leidt tot enorme blokkades bij het verkrijgen van financieringen, en er worden nauwelijks criminelen door gepakt. 

 • Voer een asielstop in. De Nederlandse bevolking krimpt, dus zonder immigratie zou er een overschot zijn aan woningen en zouden de huur- en koopprijzen kelderen. 
 • Sta woningdelen en studentenhuizen weer toe en de druk op de woningmarkt zal, in elk geval in steden met veel jongeren, enorm afnemen. 
 • Maak het transformeren van bedrijfsruimtes naar woningen makkelijker. 
 • Zorg voor een betrouwbare overheid. Verhuurders, eigenaren, ontwikkelaars, beleggers, bouwers, banken en ondernemers kunnen niet investeren als de overheid onbetrouwbaar is. 
 • Het plan om de middenhuur te reguleren wordt geschrapt. 
 • Tijdelijke huurcontracten van maximaal 2 jaar worden weer toegestaan. 
 • De overdrachtsbelasting wordt verlaagd naar het oude tarief van 2% voor iedereen. 
 • Minder regels en minder bureaucratie. 
 • Huurtoeslag (huursubsidie) alleen beschikbaar voor Nederlanders, niet voor expats en buitenlandse studenten. 
 • Permanente bewoning van vakantiewoningen wordt toegestaan. 
 • Geen voorrang meer voor een sociale woning voor statushouders.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.