Bureaucratisch en oneerlijk woningbeleid maakt Nederlanders dakloos

De woningnood in Nederland wordt steeds groter. Er wordt nauwelijks meer gebouwd en asielzoekers krijgen voorrang. Vandaag pleit BVNL in het debat voor drastische verandering van het woningbeleid.

Papieren probleem
Nederland moet worden verbouwd, aldus het kabinet. De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, kondigt daarbij een centrale rol voor de overheid aan. Dat is tenslotte de modus operandi van deze coalitie: meer overheidsbemoeienis, meer bureaucratie, meer ondoorzichtigheid en meer ingewikkelde procedures. BVNL doet liever niet moeilijk, als het ook makkelijk kan. En het kan makkelijk. De woningnood in Nederland is namelijk vooral een papieren probleem. Natuurlijk moeten er huizen bijgebouwd worden, maar er zijn daarnaast veel mogelijkheden om de woningnood terug te dringen zonder dat er één paal de grond in gaat. Zonder dat er ruimte wordt opgeofferd, zonder dat er boeren onteigend worden, zonder de zogenaamde stikstof- en CO2 uitstoot. BVNL denkt graag constructief mee met het kabinet. Maar dan wel in oplossingen. Niet in bureaucratische beperkingen.

Verspilling van woonpotentieel
AOW-ers die het liefst samen zouden willen wonen, doen dat niet, omdat ze dan door de overheid gekort worden. Hetzelfde geldt voor mensen met een uitkering, of iemand die een dakloze in huis wil nemen. Maar mensen die niet samenwonen, houden dus huizen bezet. Samenwonen stimuleren zorgt niet alleen voor het vrijkomen van huizen, maar ook voor het tegengaan van eenzaamheid; in deze bange tijden geen overbodige luxe. Nederland heeft daarnaast 130.000 recreatiewoningen. Deze staan leeg, omdat mensen daar volgens de regels niet permanent in mogen wonen. Ook boven winkels en bedrijfsruimtes is veel leegstand. Vroeger was het de normaalste zaak van de wereld dat ondernemers boven hun eigen zaak woonden, maar nu krijgen zij te maken met boetes en uitzettingen als zij zich daar huisvesten. Bedrijfsruimten omvormen tot woningen mag ook al niet volgens de bestemmingsplannen, geschreven door onwillige bestuurders. Of een extra verdieping bouwen op een al bestaand gebouw? Dat is relatief eenvoudig en creëert snel aanzienlijk meer woonruimte. Het is je reinste verspilling van woonpotentieel dat al deze oplossingen niet ingezet worden voor dit grote en steeds verder groeiende probleem, terwijl ondertussen steeds meer mensen geen woning meer kunnen krijgen, omdat die er zogenaamd niet zijn. Maar dat is dus geheel niet het geval. Die woningen zijn best te krijgen, de overheid wil ze alleen niet geven. En dat is iets heel anders.

Onzinnige restricties
Er zijn veel woningen die gesplitst kunnen worden en daardoor beter kunnen worden benut. En waarom mogen mensen, zoals studenten of senioren in dichtbevolkte gebieden, niet samen een woning huren? Door de onzinnige restricties die dit soort oplossingen onmogelijk maken, zijn tienduizenden mensen hun woning kwijtgeraakt. Ondertussen lopen de wachtlijsten voor huisvesting in de ene regio op, terwijl de andere regio gestaag leegstroomt. Weet de minister überhaupt hoeveel woningen er leegstaan in de zogenaamde krimpregio’s? Waarom wordt er geen verhuispremie ingesteld voor mensen die bereid zijn in zo’n regio te gaan wonen? Helemaal nu het thuiswerken waarschijnlijk een blijvertje wordt, kan het voor mensen weleens interessant zijn om weg te trekken uit de overbevolkte Randstad, dus waarom benut het kabinet die kans niet? De druk op de infrastructuur in de steden is al tijden veel te hoog, dus uitwijken hadden we sowieso toch wel gemoeten. En hoe zit het met (gepensioneerde) migranten, die graag terug willen naar hun eigen land en daardoor een woning zouden achterlaten, waarom wordt dit niet actiever gestimuleerd? Op die manier is het voor iedereen, letterlijk, thuiskomen.

Half Nederland op straat
Op dit moment wordt er eigenlijk alleen gebouwd om de stroom vluchtelingen die ons land binnenkomt te huisvesten, er nu zelfs opeens gedwongen bouwlocaties aangewezen. Het kabinet heeft de afgelopen jaren laten zien dat zij zeer goed is in het invoeren van spoed- en noodwetgeving. De woningnood is danig aan de man, dus BVNL vraagt zich af waarom dat voor dit nijpende probleem dan niet gebeurt. Een wet die het verbiedt om voorrang te geven aan migranten bijvoorbeeld, zou een goed begin zijn. Of eentje die ervoor zorgt dat uitgeprocedeerde asielzoekers per ommegaande worden uitgezet, in plaats van hen te faciliteren door hele wijken voor hen te bouwen. De woningmarkt zit op slot, omdat het kabinet eigenhandig weigert om de sleutel om te draaien voor de opening. Nog even en half Nederland staat letterlijk op straat.

BVNL roept de minister op om, na een gezondheidscrisis, niet ook nog willens en wetens de woningcrisis te vergroten. Want als wij weten dat het anders kan en moet, dan weet de minister dat zelf ook. Nederland is een klein land, dus laten we ophouden met de ruimte die we hebben, te verspillen. Het is tijd dat de bureaucratische heilige huisjes worden neergehaald.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.