Betaalbaar wonen voor elke burger. BVNL bestrijdt de wooncrisis

Het is voor steeds meer Nederlanders onmogelijk om aan een huis te komen. De plannen van minister De Jonge zorgen ondertussen alleen maar voor verslechtering op de woningmarkt. BVNL komt met een reeks aan oplossingen voor de huisvesting van Nederland.

Motie van afkeuring
Voor de modale burger die iedere dag keihard werkt om zijn rekeningen te kunnen betalen, is het nagenoeg onmogelijk geworden om een huis te kopen. Het doortrekken van het puntenstelsel naar het middensegment van de huurmarkt is een aderlating voor verhuurders en investeerders, waardoor het aanbod van betaalbare huurwoningen alleen maar afneemt. De komende tijd zal er aanzienlijk minder worden gebouwd. Tegelijkertijd krijgen 20.000 statushouders voorrang op een woning ten opzichte van de eigen bevolking. Het kabinet zet hier mee haar eigen burgers, letterlijk, in de kou. BVNL heeft onlangs dan ook niet voor niets een motie van afkeuring ingediend tegen de minister van Volkshuisvesting.

BVNL heeft vele oplossingen om de woningmarkt te herstellen:

  • Stimuleer de splitsing van woningen;
  • Schaf de kostendelersnorm af;
  • Verbeter het vergunningsproces voor bouwen;
  • Pak scheefwoners en fraudeurs aan;
  • Zet extra verdiepingen op bestaande gebouwen en bouw in de hoogte om ruimte te besparen;
  • Stimuleer doorstroming, bijvoorbeeld door vraag en aanbod bij elkaar te brengen via CRIBB
  • Verwerp de bizarre stikstofeisen;
  • Maak werk van immigratiebeperkende maatregelen.

De bouwstop, veroorzaakt door het kabinet, moet zo snel mogelijk worden opgeheven. Zodat iedereen in Nederland weer een betaalbaar dak boven zijn hoofd heeft.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.