Waterschappen

Hieronder staan alle waterschappen waarin BVNL is vertegenwoordigd. Wij danken iedereen die op ons heeft gestemd waardoor ons geluid nu op verschillende plekken in het land hoorbaar is.

DELFLAND

WETTERSKIP
FRYSLĂ‚N

ZUIDER
ZEELAND

HOLLANDSE DELTA

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.