Waterschappen

Hieronder staan alle waterschappen waarin BVNL is vertegenwoordigd. Wij danken iedereen die op ons heeft gestemd waardoor ons geluid nu op verschillende plekken in het land hoorbaar is.

Waterschappen
– Delfland
– het Friese Wetterskip
– Hollands Noorderkwartier
– Zuiderzeeland
– Hollandse Delta

 

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.