Vrijheid

Vrijheid is een van de absolute verworvenheden in het vrije en democratische deel van de wereld. Sinds de Verlichting staat de vrijheid van het individu centraal. De laatste jaren zien we dat deze vrijheid steeds verder wordt ingeperkt, vooral door een overheid die steeds dwingender en machtiger wordt. BVNL pleit voor het verminderen van bemoeienis met het leven van de burger door de overheid. Het is aan het individu zelf om in hoge mate te bepalen hoe het leven er uitziet. Dit betekent:

  • Hervorming en verkleining van de ambtelijke organisatie;
  • Bescherming van de individuele vrijheid;
  • Nadruk op vrijheid en eigenheid in onderwijs;
  • Nadruk op zelfredzaamheid in plaats van afhankelijkheid van de overheid;
  • De integriteit van het lichaam moet worden gerespecteerd.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.