minder brussel, meer nederland

Nederland was altijd een rijk en vrij land met een enorme economische potentie. Jarenlang hebben we kunnen genieten van zwaarbevochten grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om te demonstreren en de vrijheid om zelf te bepalen wat je met je lichaam doet. De scheiding van kerk en staat, een belangrijk beginsel in onze westerse samenleving, wordt steeds vaker door niet gekozen burgmeesters ondermijnd.

BVNL wil constructief samenwerken met andere landen in Europa en op het wereldtoneel maar nooit ten koste van onszelf of onze welvaart, waar zoveel mensen jarenlang keihard voor hebben gewerkt. Nederland moet weer de macht krijgen over haar eigen grenzen, over migratie, over gezondheidszorg, over klimaat en over energie. Nederland moet hersteld worden. We moeten het heft weer in eigen hand nemen. In het Belang Van Nederland. 

Lees hier de hele inleiding.

Speerpunten

1. BVNL wil een asielstop. Het absorptievermogen van ons land is bereikt. Nederland is vol. Noch de EU, noch Nederland kan de eindeloze toestroom van asielzoekers nog aan. Opvang van echte vluchtelingen kan en moet in de eigen regio plaatsvinden en daarom moet de EU stoppen met het opvangen van asielzoekers en het collectieve migratiebeleid. Arbeidsmigratie moet alleen worden toegestaan onder strikte voorwaarden en buitenlandse studenten alleen in zeer kleine aantallen.

2. BVNL wil dat Nederland weer soeverein wordt. Minder Brussel, meer Nederland. Op het gebied van energie, voedsel, milieu, gezondheid en onderwijs moeten we zelf weer gaan bepalen wat goed is voor ons land. De wet- en regeldruk vanuit Europa zorgt ervoor dat we steeds minder zeggenschap krijgen over ons nationaal beleid, dat ondernemers verdrinken in bureaucratische rompslomp en dat ons vestigingsklimaat zienderogen verslechtert. BVNL wil een opt-in en een opt-out voor regelgeving uit Brussel en waarborging van de autonomie van onze ondernemers. Democratie moet weer terug naar de inwoners van Nederland.

3. BVNL wil stoppen met onzinnige klimaatmaatregelen. Dat betekent dat we uit het klimaatakkoord van Parijs stappen en dat we de Green Deal in de prullenbak gooien. In plaats daarvan bouwen we kerncentrales en zorgen we voor betaalbare energie, middels technisch haalbare en verantwoorde oplossingen.

 

4. BVNL wil terug naar het oorspronkelijke mandaat van de EU, een efficiënte economische samenwerking. De ECB moet terug naar haar oorspronkelijk kerntaak: het waarborgen van prijsstabiliteit. Het aangaan van collectieve schulden, de ongebreidelde geldcreatie en het rondpompen van geld moet stoppen. Dit monetair beleid van de ECB moet drastisch worden herzien. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort en er geen voor Nederland constructieve economische samenwerking kan zijn, moeten onze inwoners zich middels een bindend referendum over een NEXIT kunnen uitspreken. 

5. BVNL wil dat Nederlanders in vrijheid kunnen leven zonder door de overheid gevolgd te worden. Daarom willen we geen Digitale Europese Identiteit, geen Digitale Euro, geen Central Bank Digital Currency, geen monitoring van financiële transacties boven de honderd euro en het behoud van cash geld.

6. BVNL wil stoppen met het ongelimiteerd betalen voor andere landen in de EU. De EU kost Nederland handenvol geld en het is tijd dat we wat terugkrijgen. Miljardenfondsen voor ideologische doeleinden die de welvaart van Nederland en het welzijn van de Nederlanders niet dienen moeten worden opgeheven. BVNL wil geen Europese belastingen.

Lees meer

Europa en de rest van de wereld

Lees meer

Economie

Lees meer

Soevereiniteit

Lees meer

Klimaat, Energie, Duurzaamheid en Natuur

Lees meer

Defensie

Lees meer

Immigratie en integratie

Lees meer

Een kleine dienstbare overheid

Lees meer

ICT, Digitalisering, Sociale Media en Artificial Intelligence

Lees meer

Gezondheidzorg

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.