Verkiezingsprogramma

2023 – 2027

BVNL is een economisch rechtse partij die de goede kanten van barmhartig kapitalisme omarmt. BVNL is klassiek liberaal en vecht voor de vrijheid van het individu. BVNL is tevens cultureel conservatief: wij willen ons mooie Nederland en de daarbij behorende unieke Nederlandse tradities en cultuur intact houden.

BVNL is een constructieve oplossingenpartij voor hardwerkende Nederlanders met gezond verstand. In dit verkiezingsprogramma doen we daarom verschillende voorstellen die goed zijn voor het herstel van Nederland.
Dit doen we door de macht weg te halen bij de staat en weer terug te leggen bij de mensen. Bureaucraten mogen niet de inrichting van Nederland bepalen, dat kunnen de mensen heel goed zelf. Werknemers, ondernemers, bedrijven en actieve mensen zijn prima in staat om zelf te bepalen hoe zij het best functioneren.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.