Toenemende files vragen om extra vaart met verbreding A4

Tweede Kamerlid Wybren van Haga ontvangt dagelijks klachten van burgers die muurvast staan op de A4. Uit data van TomTom blijkt dat het filespook zich verder uitbreidt. Niet alleen op de snelwegen is het bumper aan bumper rijden, ook de stad in en uit is het weer drukker dan ooit tevoren en staan automobilisten in de rij. Daarom wil Belang van Nederland keiharde garanties over de komst van extra rijstroken en een nieuw aquaduct.

“Rijkswaterstaat heeft een prachtig plan om de hele A4 van Burgerveen tot Leidschendam te verbreden, met daarbij een nieuw aquaduct bij Roelofarendsveen en nog eens extra, gescheiden banen in de tunnelbak bij Leiderdorp. Dit  is de beste oplossing voor de verkeersproblemen op de drukste snelweg van de Randstad,” aldus Belang van Nederland voorman Van Haga, die na ruim twee jaar studie en onderzoek, waarbij ook gebruikers en omwonenden zijn gehoord, een finale klap wil op de concrete keuze die gemaakt is. “Er zou na inspraak- en inloopavonden, alsmede de verdere technische uitwerking in 2026 begonnen worden met het verbreden. Belang van Nederland wil nu de keiharde garantie over doorgang van het project.”

Zorgen over bakfietsfanaten

De zorgen van Belang van Nederland over het niet doorgaan van de broodnodige verbreding van de A4 komen onder andere voort uit de roep van D66-wethouder Robert van Asten. Die liet optekenen dat de gemeente Den Haag grote vraagtekens zet bij de verbreding van de snelweg. Eigenlijk zou Den Haag het liefst zien dat het plan in de huidige vorm niet doorgaat. “D66 zit ook aan de formatietafel en het gaat toch niet gebeuren dat deze bakfietsfanaten er straks voor zorgen dat we massaal stilstaan op één van de belangrijkste verkeersaders van Nederland?” 

Steun van Haags raadslid De Mos

De oproep van Van Haga krijgt steun van Hart voor Den Haag, de grootste partij in de gemeenteraad. 

“Onze stad groeit tot 2040 met zo’n 80.000 tot 100.000 inwoners, mede doordat juist D66 niets wil doen aan de aanjager van deze groei, de immigratie. De doorstroming van het verkeer staat nu al zwaar onder druk, wat denk je wat er gebeurd als die groei zich doorzet? Dan staan we met zijn allen in nog langere files. Snel verbreden dus die A4,” aldus Hart voor Den Haag fractievoorzitter Richard de Mos. 

Vragen van het lid Van Haga aan de minister van Infrastructuur inzake de verbreding van de A4 

1) Bent u bekend met de berichten ‘Stad in greep van filespook’ (1) ‘Extra rijstroken en nieuw aquaduct moeten verkeersproblemen A4 oplossen’ (2) en ‘Den Haag twijfelt aan verbreding snelweg A4’ (3) 

2) Kunt ons de garantie geven dat er uiterlijk in 2026 wordt aangevangen met het verbreden van de A4 en de komst van een nieuw aquaduct bij Roelofarendsveen? Graag een toelichting, met daarbij de status van de inloop- en inspraakavonden, alsmede de verdere technische uitwerking van de concrete plannen. 

3) Is het, gezien het feit dat het nu al dagelijks muurvast staat, mogelijk om de verbreding van de A4 in de tijd naar voren te halen? Graag een toelichting 

4) Kunt u garanderen dat we, na uitspraken van de Haagse wethouder Van Asten, niet gaan terugroeien bij de verbreding van de snelweg A4? Graag een toelichting 

5) Wat gaat u doen met de data van TomTom, waaruit blijkt dat het filespook zich verder uitbreidt? Kunt u in uw beantwoording duiden welke oplossingen u gaat bieden voor het bumper aan bumper rijden op snelwegen, alsmede het feit dat automobilisten in de rij staan om de stad in en uit te komen? 

(1) ‘Stad in greep van filespook’, Telegraaf, 13 oktober 2021 

(2) https://www.omroepwest.nl/nieuws/3994546/extra-rijstroken-en-nieuw-aquaduct-moeten-verkeersproblemen-a4-oplossen

(3) https://www.omr~oepwest.nl/nieuws/4065053/den-haag-twijfelt-aan-verbreding-snelweg-a4~

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.