BVNL stelt Kamervragen over ongeluk Sanne en Hebe en wil onderzoek verkeersveiligheid

BVNL stelt vragen aan de minister van Infrastructuur over het knooppunt Empel, waar deze week de 26-jarige Sanne en de 10-jarige Hebe om het leven zijn gekomen door een noodlottig ongeval. Sinds het knooppunt in 2009 werd aangelegd gebeurden er meerdere ongelukken. Zeker twee keer eerder belandden automobilisten met hun voertuig in het water. Op de plaats waar Sanne en Hebe verongelukten is geen vangrail.

“We krijgen Sanne en Hebe er niet mee terug en dat is vreselijk, maar als je hoort dat er op het knooppunt Empel vaker ongelukken hebben plaatsgevonden, moeten we proberen om nieuwe ongelukken- en daarmee nieuwe slachtoffers te voorkomen. Daarom vraagt BVNL de minister om de plek van het intens verdrietige ongeluk op verkeersveiligheid te onderzoeken. Dat is in de bocht van het knooppunt Empel, waar de A59 en de A2 samenkomen. Ook willen wij weten wat er na de eerdere ongelukken aan het verbeteren van de verkeersveiligheid is gedaan”, aldus Wybren van Haga. 

Vragen van BVNL aan de minister van infrastructuur inzake de veiligheid van het knooppunt Empel:

1) Bent u bekend met het feit dat er op de plek van het noodlottige ongeluk van Sanne en Hebe meerdere ongelukken gebeurden?

2) Welke maatregelen zijn er genomen in de bocht van het knooppunt Empel, waar de A59 en de A2 samenkomen, nadat er sinds de aanleg in 2009 meerdere ongelukken gebeurden en zeker twee keer eerder automobilisten in het water belandden? Graag een gedetailleerd antwoord hoe geprobeerd is om nieuwe ongelukken- en daarmee nieuwe slachtoffers te voorkomen. 

3) Heeft u de bereidheid om het knooppunt na het noodlottige onderzoek op verkeersveiligheid te onderzoeken, o.a. waarom daar een vangrail ontbreekt? Zo ja, wilt u de Kamer over de uitkomsten informeren? Zo nee, waarom niet?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.