Verant­woordelijkheid

Vrijheid is onlosmakelijk verbonden met verantwoordelijkheid. Iedere inwoner van Nederland moet vrij zijn maar heeft een grote verantwoordelijkheid voor het eigen leven, het eigen gezin, de eigen baan, de gevolgen van interactie met anderen en tevens voor die mensen die minder makkelijk mee kunnen komen. Onder invloed van een uitdijende overheid en een steeds uitgebreider sociaal vangnet zijn grote groepen mensen te afhankelijk geworden van de overheid. Bovendien is dit sociaal vangnet overbelast geraakt door een ongeremde migratiestroom van mensen die te weinig bijdragen aan de samenleving. De nadruk moet weer komen te liggen op eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.

  • Herijken van sociale voorzieningen en nadruk op zelfredzaamheid;
  • Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen en niet de overheid;
  • Migratiestop om sociale voorzieningen betaalbaar te houden.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.