Kamerlid Van Haga: ‘Stikstofuitspraak Raad van State vraagt om directe asielstop’

“Remkes houdt vast aan de halvering van stikstof in 2030 en daarmee aan de uitkoop van 600 bedrijven in slechts één jaar tijd. Daarbij komt nog eens een herintroductie van het stikstofkaartje, waarbij boeren dichtbij zogenaamde Natura 2000-gebieden de klos zijn. Het rapport-Remkes is een regelrechte aanval op onze boerensector, het eigendomsrecht én de voedselzekerheid”, aldus Van Haga. “In een tijd waarin voedselzekerheid in het geding komt, draaien wij onze voedselproductie de nek om. En alles alleen maar voor die onrealistische, onhaalbare groene obsessie van links waar dit kabinet volledig in meegaat”. 

BVNL roept het kabinet nogmaals op om géén boeren uit te kopen en de stekker uit de Europese Natura 2000-afspraken te trekken, die ervoor zorgen dat de Raad van State deze week de bouwvrijstelling van tafel veegde. Belang Van Nederland (BVNL) doorziet de marketingmachine Remkes, die fungeert als buikspreekpop van dit kabinet. 

“Het lijkt dat Remkes mooie woorden spreekt over ‘het eerlijke verhaal’ en ‘perspectief voor de boeren’, maar de voor boeren desastreuze kabinetsplannen blijven rechtovereind staan. Want in de praktijk betekent het advies van Remkes de uitkoop van honderden boerenbedrijven, aangezien boeren die met passie hun beroep uitoefenen niet vrijwillig zullen stoppen. Ondertussen verkeren zij nog steeds in onduidelijkheid en wachten zij nog steeds op dat ‘eerlijke verhaal’ en ‘perspectief’. 

Motie van wantrouwen 

Van Haga zal tijdens het stikstofdebat een motie van wantrouwen indienen. 

“We zijn het foutencircus van deze boerenhater helemaal zat. Foutieve berekeningen, modellen, stikstofkaartjes en uitkooplijsten. Wanbeleid om je kapot over te schamen”, aldus Van Haga. 

Stikstofuitspraak Raad van State vraagt om directe asielstop

BVNL stelt dat de boeren niet de veroorzaker van het ruimtegebrek in Nederland zijn. “Dat is het falende immigratiebeleid dat zorgt voor ongebreidelde bevolkingsgroei en woningnood. De stikstofuitspraak van de Raad van State heeft Nederland in een complet chaos gestort. 

“De hoogste bestuursrechter zette woensdag een streep door de zogenoemde generieke bouwvrijstelling. Daardoor staat de bouw en aanleg van woningen, wegen en andere projecten opnieuw op losse schroeven. Weg ambitie om 900.000 huizen te bouwen. Ondertussen breek dit kabinet wel het ene na het andere immigratierecord. De desastreuze uitspraak van de Raad van State zou dé aanleiding moeten zijn voor het invoeren van een directe asielstop in Nederland”, aldus Van Haga die met spoed een rem op de bevolkingsgroei wil. “Dat is in het belang van Nederland, het uitkopen van boeren niet.”Tenslotte roept Van Haga het kabinet op om te kijken naar andere oplossingen, zoals het voorstel van Farmers Defence Force, om een nieuw rekenmodel voor stikstof te hanteren, zodat we snel van het stikstofslot afkunnen.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.