Van Haga (BVNL) staat pal achter bezorgde ondernemers en stelt Kamervragen: ‘Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel nooit tegelijk dicht voor verkeer’

Ondernemers in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee hebben er geen vertrouwen in dat de planning van de grootscheepse renovatie van Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel wordt gehaald. Zij willen daarom harde garanties dat beide ‘civiele kunstwerken’ nooit tegelijk in onderhoud of gesloten voor verkeer zijn. Ook voor bewoners en ondernemers in de omliggende regio.

De noodzakelijke vervanging van de klep van de Haringvlietbrug staat gepland voor de zeven weken tussen 9 juni en 28 juli 2023, met een uitloop tot 4 augustus. Een dag later begint het werk aan de Heinenoordtunnel. Er is een week speling tussen beide klussen, maar tijdens een overleg werd al duidelijk dat die week uitloop hard nodig is. Ook voor Goeree zijn de gevolgen groot. Belangenbehartigers stellen dat dit een verkeersinfarct zal veroorzaken dat ongekend van aard is, bedrijven compleet platlegt en onacceptabel grote veiligheidsrisico’s met zich meebrengt voor de regio Zuid-Holland Zuid, Zeeland en Noord- en West-Brabant.

“De zorgen zijn volledig terecht. Een volledig afgesloten Hoeksche Waard is een logistische nachtmerrie. BVNL mag toch aannemen dat ingenieurs hier de regie nemen en dat één en ander niet wordt geleid door bureaucratische pennenlikkers”, aldus Wybren van Haga. De BVNL-voorman stelt Kamervragen aan de minister van Infrastructuur, waarin hij een harde, schriftelijke, garantie eist dat brug en tunnel niet tegelijkertijd worden afgesloten. “Ik wil een klip en klare garantie van de minister dat de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel nooit tegelijk dichtgaan voor verkeer en niets anders!”

Vragen van het lid Van Haga aan de minister van Infrastructuur inzake garanties om de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel nooit tegelijk dicht te doen voor verkeer. 

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Ondernemers willen harde garanties: ‘Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel nooit tegelijk dicht voor verkeer’? (1) 
  2. Bent u zich ervan bewust dat een gelijktijdige afsluiting een verkeersinfarct zal veroorzaken dat ongekend van aard is, bedrijven compleet platlegt en onacceptabel grote veiligheidsrisico’s met zich meebrengt voor de regio Zuid-Holland Zuid, Zeeland en Noord- en West-Brabant? 
  3. Wat vindt u van het feit dat Rijkswaterstaat de zorgen van belangenbehartigers niet serieus neemt en niet in staat is om de terechte zorgen over gelijktijdige afsluiting weg te nemen? 
  4. Kunt u klip en klaar garanderen dat de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel nooit tegelijk dichtgaan voor verkeer? 

(1)  https://www.ad.nl/hoeksche-waard/ondernemers-willen-harde-garanties-haringvlietbrug-en-heinenoordtunnel-nooit-tegelijk-dicht-voor-verkeer~ae084523c/

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.