Rita Verdonk legt ontluisterend functioneren bloot van ministerie van VWS – BVNL stelt Kamervragen

Wybren van Haga: “Verziekte bedrijfscultuur kost belastingbetaler keiharde pecunia.”

Rita Verdonk werd in 2019 door toenmalig minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid als breekijzer aangesteld om te zorgen voor minder administratiedruk in de jeugdzorg. Ze liep drie jaar rond op het ministerie, maar voelde zich vanaf dag één getraineerd. Ze schetst een beeld van een departement waar de top van de jeugdzorgambtenarij doet waar zij zin in heeft. Wybren van Haga stelt Kamervragen over de verziekte bedrijfscultuur bij VWS.

Resultaat halen niet de bedoeling
In het interview schetst Verdonk een ontluisterend beeld van de top van de jeugdzorgambtenarij. “Door deze houding en constante tegenwerking heeft mijn project onnodig lang geduurd. Ik had het in anderhalf jaar af kunnen hebben, het werd drie jaar”, zegt Verdonk die het gevoel kreeg dat ze bang voor haar waren. “Ik sta te boek als resultaatgericht, maar ik kreeg steeds meer het idee dat resultaat halen niet de bedoeling was”, aldus Verdonk die stelt dat de ambtenaren de dienst uitmaken en het gezag van de minister niet geldt. “Ambtenaren zeggen ja tegen de minister, maar doen nee. Je ziet het ook terug in de Hervormingsagenda die de jeugdzorg beter en goedkoper moest maken: zo veel werkgroepen, niet de goede voorzitters, zodat mensen ook weer hun eigen spelletjes kunnen spelen.”

Jaarlijks 400 tot 600 miljoen opbrengst 
Een van de doelen van Verdonk is een zogeheten ministeriële regeling geweest. Dat is wetgeving die gemeenten verplicht de verantwoording van zorgaanbieders te vereenvoudigen. Dat zou de wildgroei aan productcodes – Ontregel de Zorg turfde 3800 verschillende codes om de geleverde zorg te verantwoorden – moeten beteugelen. Alle partijen, van gemeenten tot aanbieders, zetten hun handtekening onder het convenant, waarin ze hun fiat geven aan dit voornemen. De ministeriële regeling is er echter tot op de dag van vandaag niet, al zegde toenmalig staatssecretaris Paul Blokhuis eind 2021 toe deze in het voorjaar te implementeren. “Als je hoort dat het project dat Verdonk deed 400 tot 600 miljoen per jaar zou kunnen opleveren, is het bizar dat daar niks mee gedaan is”, aldus Van Haga, die wijst dat het conflict tussen de gemeenten en het Rijk over geld ook over miljoenen gaat.

BVNL is geschrokken van de werkwijze op het ministerie van VWS. “Ambtenaren die de dienst uitmaken, de top van de ambtenarij die de speciaal gezant van de minister ‘het vriendinnetje van de minister’ noemt en constante tegenwerkingen die grenzen aan intimidatie, zijn blijkbaar aan de orde van de dag”, zegt Van Haga die opheldering eist van het kabinet. “Mind you, dit is ook het ministerie wat eindverantwoordelijk is voor het coronabeleid in ons land.”

Vragen van Wybren van Haga aan de minister van VWS: 
1) Bent u bekend met het het bericht van Follow The Money?
2) Wat vindt u van het feit dat de verziekte bedrijfscultuur bij VWS de belastingbetaler keiharde pecunia kost? 
3) Wat vindt van het feit dat het project dat Verdonk deed 400 tot 600 miljoen per jaar zou kunnen opleveren? Heeft u de bereidheid om dit te onderzoeken?
4) Wat vindt van het feit dat ambtenaren de dienst uitmaken?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.