Minister Kuipers perkt politieke instrumenten in door framing Kamervragen BVNL

BVNL vindt het verontrustend dat D66-minister Kuipers Wybren van Haga kapittelt over het stellen van Kamervragen. Schriftelijke vragen stellen is een manier om kabinet te controleren op haar beleid. Dat is de democratische taak van Kamerleden. Demonisering is dan ook niet op zijn plaats.

Verwijtbaar framen
Van Haga: “Eén van de instrumenten om het kabinet te controleren op haar beleid, is het stellen van schriftelijke vragen. Als wij vooraf de uitkomsten al zouden weten weten, zouden wij geen vragen stellen. Het is verwijtbaar framegedrag van de minister om te stellen dat wij zouden hebben kunnen weten dat de berichtgeving van twee podcastmakers, inzake het bericht dat ze een bankschrift in hadden waarop te zien was dat RIVM-directeur Van Dissel ruim 750.000 euro had gekregen van Stichting Open Nederland, niet klopte. Wij stellen juist Kamervragen om zulk nieuws op waarheid te controleren, dat is simpelweg mijn taak als Kamerlid.” Dergelijke framing door een minister geeft geen pas. BVNL wil hierover dan ook opheldering.

Bedreigingen nemen toe
“De ongefundeerde beschuldigingen van minister Kuipers dat BVNL nepnieuws zou verspreiden, terwijl het juist aan waarheidsvinding deed, is nu de tweede laaghartige aanval vanuit het kabinet op mijn partij”, aldus Van Haga. “Vorige week nog noemde minister Yesilgoz (Veiligheid & Justitie) mij ‘extreemrechtse onwelriekende reuzel’. Dat was humor, volgens de minister-president. En nu framed een ander lid van het kabinet mijn partij als een verspreider van desinformatie, terwijl wij slechts berichtgeving middels een politiek instrument te verifiëren. Daar zijn Kamervragen voor bedoeld.” De bedreigingen aan het adres van Van Haga nemen zienderogen toe, door dergelijke valse spinnerij van kabinetsleden. “Enige weken geleden drong een man mijn huis binnen en via social media krijg ik meerdere doodsbedreigingen, waarin men aangeeft mij ‘uit de weg te willen ruimen’, bijvoorbeeld middels een AK-47.”

Volwaardig Kamerlid 
BVNL vindt het bovendien volstrekt absurd dat een minister tegen een Kamerlid, onderdeel van de controlerende macht, zegt dat hij ‘te veel Kamervragen’ zou stellen. “Welke politieke instrumenten wij inzetten en met welke frequentie is niet aan een minister. Hoe haalt Kuipers het in zijn hoofd te denken dat hij mij daarover tot de orde denkt te roepen?” Van Haga wijst er daarbij op dat BVNL-Kamerleden amper spreektijd hebben. “Wij zijn gestraft voor onze afsplitsing met veel minder spreektijd dan andere Kamerleden en veel minder budget dan andere fracties. Terwijl ik in mijn eentje goed was voor meer dan 241.000 stemmen, oftewel 4 zetels.”

BVNL wil opheldering van de minister over deze framing en het inperken van het politiek recht van een Kamerlid:

  1. Bent u bekend met het bericht waarin gesteld wordt dat ik nepnieuws zou verspreiden
  2. Bent u de op de hoogte van het feit dat Kamerleden vragen stellen over informatie die via tal van kanalen tot hen komen en dat zij deze vragen stellen om deze berichtgeving te controleren? 
  3. Waarom doet u aan framing door in antwoord op mijn Kamervragen te stellen dat ik nepnieuws verspreid door te beweren dat ik ervan op de hoogte was, dat het nieuws rondom Van Dissel niet klopte? Graag een gedetailleerd antwoord. 
  4. Deelt u de mening dat het niet aan de minister is of en hoe vaak mijn fractie Kamervragen stelt? 
  5. Bent zich (achteraf) bewust van het feit dat u het controlerende orgaan (de Kamer) niet hoort te kapittelen, maar dat dit in de omgekeerde volgorde hoort plaats te vinden: de Kamer controleert u en niet andersom? Graag een gedetailleerd antwoord.
  6. Wilt u zich, nu u zorgen heeft over het aantal Kamervragen van onze fractie, vervoegen tot de Kamervoorzitter om te pleiten voor dezelfde spreektijden voor mijn fractie als de rest van de Kamer? 
  7. Wilt u afstand nemen van de woorden van minister Yesilgoz die mij ‘extreemrechte onwelriekende reuzel’ heeft genoemd, om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan? 
  8. Wilt u zich ook inzetten voor mijn veiligheid, daar ik door allerhande framing, mede vanuit het kabinet, doodsbedreigingen ontvang en er enkele weken geleden een man binnendrong in mijn huis? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.