BVNL wil dat Kamervoorzitter minister Kuipers tot de orde roept

Wybren van Haga: “De Kamer controleert het kabinet, niet andersom.”

BVNL vindt het verontrustend dat D66-minister Kuipers Wybren van Haga heeft gedemoniseerd vanwege het stellen van ‘te veel’ Kamervragen. Wij vragen Kamervoorzitter Bergkamp daarom per brief om in te grijpen.

Geachte mevrouw Bergkamp, 

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) denkt de Kamer te kunnen controleren en te kapittelen. In beantwoording op mijn vragen, notabene één van de instrumenten van een Kamerlid om zijn/haar controlerende taak uit te kunnen oefenen, heeft de minister niet alleen aan valse framing gedaan, hij denkt daarbij ook de controlerende macht te kunnen schofferen door het aantal Kamervragen dat mijn fractie inzet te bekritiseren. Wij controleren als Kamer het kabinet en niet andersom. Het is een verwijtbaar en schadelijk framegedrag van de minister om te insinueren dat wij zouden hebben kunnen weten dat de berichtgeving inzake het bericht over een vermeende betaling van 750.000 euro door Stichting Open Nederland aan RIVM-directeur Van Dissel niet klopte. We stellen juist Kamervragen om dergelijk nieuws op waarheid te controleren, dat is mijn taak als Kamerlid. 

Ik vraag van u als Kamervoorzitter het volgende: 

1) U spreekt minister Kuipers aan op zijn framing bij de beantwoording van onze vragen inzake de heer Van Dissel, waarop wij op het moment van vragen stellen niet de toedracht niet wisten (laat dat nu precies de reden van het stellen van Kamervragen zijn: de waarheid verifiëren). 

2) U zorgt dat de minister zijn laatdunkende opmerkingen over de inhoud, alsmede de frequentie van Kamervragen van mijn fractie, terugneemt. U maakt hem daarbij duidelijk dat het aan de Kamer is om het kabinet te controleren en niet andersom. 

Tenslotte wijs ik u nogmaals op het feit dat mijn fractie amper spreektijd heeft en wij gestraft zijn voor onze afsplitsing. Wat is er over van het begrip ‘zonder last of ruggespraak’? Met veel minder spreektijd dan andere Kamerleden zijn wij gedwongen om het politieke middel van Kamervragen vaker in te zetten. Het is en blijft onverkwikkelijk dat wij daarnaast veel minder budget krijgen voor fractieondersteuning. Het degradeert ons tot tweederangs Kamerleden, terwijl ik in mijn eentje goed was voor meer dan 241.000 stemmen: vier zetels. Graag hier de toezegging dat u zich maximaal zult inspannen om ons gelijke rechten met betrekking tot o.a. spreektijden en fractieondersteuning te geven. 

Wij kijken uit naar uw spoedige reactie. 

Hoogachtend, 

Wybren van Haga 

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.