60 seconden voor twee Begrotingsbehandelingen: Belang van Nederland laaiend over schofferen Kamerleden

Van Haga: “Onze mond wordt gesnoerd, terwijl Olaf Ephraim, Hans Smolders en ik samen goed zijn voor 4 Kamerzetels!” Zeer ontstemd is Tweede Kamerlid Wybren van Haga over het feit dat hij voor de Begrotingsbehandelingen SZW en LNV in totaal nog 60 seconden spreektijd heeft.

“De meerderheid in dit huis heeft bepaald dat Belang van Nederland slechts de helft van de spreektijd krijgt van andere partijen en geen stemrecht heeft in de commissies. Door het opleggen van deze ondemocratische maatregelen kan ik als volksvertegenwoordiger mijn werk niet naar behoren doen en dat is bizar. Zeker omdat BVNL goed is voor bijna 250.000 stemmen. Dat staat gelijk aan 4 Kamerzetels, heel wat meer dan het gemiddelde Kamerlid bij kartelpartijen”, aldus Van Haga, die vindt dat hij en zijn partijgenoten gelijk moeten worden behandeld. “Democratie is niet de dictatuur van een kleine meerderheid.”

Sinds enige jaren krijgen Kamerleden die zich afsplitsen van een fractie minder faciliteiten. Ze krijgen minder geld, minder spreektijd, minder mogelijkheden voor ondersteuning en geen stemrecht in commissies.

“Met deze dictatoriale maatregelen komt het principe ‘zonder last of ruggespraak’ ernstig onder druk te staan. Kamerleden moeten, als zij principiële bezwaren hebben tegen het optreden van de partij of partijgenoten, hun fractie kunnen verlaten en zelfstandig verdergaan”, aldus Van Haga, die stelt dat er nu A en B Kamerleden ontstaan. “Onwenselijk, zeker voor de kwart miljoen mensen die ik vertegenwoordig.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.