Technologische vooruitgang

We streven naar een schoner milieu met duurzame energieopwekking. Daarbij worden nieuwe technologieën omarmd zodat we een steeds schonere en meer duurzame omgeving hebben zonder dat dit een quasi religieuze obsessie wordt.

 

De overheid moet geen miljarden verkwisten aan milieuonvriendelijke keuzes zoals biomassacentrales en het van het aardgas halen van woningen.

  • De overheid moet innovatie faciliteren en waar nodig stimuleren zonder zelf voor bepaalde technologieën te kiezen;
  • Voor de middellange termijn is aardgas een schone brandstof;
  • Voor de lange termijn is kernenergie een belangrijke energievorm in de energiemix;
  • We moeten onmiddellijk stoppen met windmolens op land, zonne-akkers, biomassacentrale en andere niet-duurzame energievormen.
  • De voedselproductie is kwetsbaar en staat wereldwijd onder druk. De
    Nederlandse landbouw is de meest duurzame ter wereld. Wij moeten trots zijn op onze boeren en onze vruchtbare gronden koesteren.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.