Laat kaderrichtlijn water geen tweede stikstofdossier worden

Het gaat steeds beter met de Nederlandse waterkwaliteit. Na de ooievaar, de bever en de otter keren ook diverse vissoorten, zoals de steur, terug in onze wateren. “De waterkwaliteit verbetert, maar in plaats van daar blij mee te zijn, laten we ons met de Kaderrichtlijn Water (KRW) vangen in een tweede stikstofdossier. Want dat kan de KRW in al haar Europese strengheid, inclusief bijbehorende Brusselse regelzucht en boetedrift, zomaar worden”, aldus Tweede Kamerlid Wybren van Haga.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.