De stikstofwet moet van tafel

De huidige stikstofwet treft de visserij- en landbouwsector onevenredig hard en BVNL strijdt keihard voor deze sectoren. Niet voor niets heeft BVNL meer boeren in de top dan andere politieke partijen. Ook de visserijsector is ruim vertegenwoordigd. Terwijl deze sectoren een fundamentele rol spelen in onze nationale economie en het waarborgen van onze voedselvoorziening, worden ze nu geconfronteerd met beperkingen en regels die hun voortbestaan bedreigen.

Het is cruciaal dat beleid gebalanceerd is en de realiteit van deze cruciale sectoren in ogenschouw neemt. De realiteit is echter dat het stikstof beleid in Nederland gebaseerd wordt op foutieve modellen, verouderde data en dat recent onderzoek aantoont dat 80% van ‘onze’ stikstof direct vervliegt en pas 250 kilometer verderop neerkomt. Direct van tafel dus, die stikstofwet, en ruim baan voor onze vissers en boeren, die de beste zijn van de hele wereld.

De stikstofwet zet ook de woningmarkt op slot, terwijl het woningtekort in Nederland nijpend is. Veel Nederlanders zijn op zoek naar betaalbare huisvesting, maar de stikstofwet heeft bouwprojecten en woningontwikkelingen sterk belemmerd. Hierdoor staat de woningmarkt effectief “op slot”, wat resulteert in onbetaalbare huizenprijzen en een generatie die geen toegang heeft tot geschikte huisvesting. BVNL gelooft dat iedere Nederlander recht heeft op een betaalbare woning, en deze wet staat dat fundamentele recht in de weg.

Kiezen voor het Belang van Nederland

BVNL staat voor een beleid dat de belangen van alle Nederlanders dient. De stikstofwet heeft verstrekkende gevolgen die contraproductief zijn voor zowel onze economische sectoren als onze woningzoekenden. Door deze wet direct van tafel te halen, kiezen we voor een realistisch, evenwichtig en constructief beleid dat Nederland weer in beweging zet.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.