Verhoog de stikstofnorm, stop uitkoop boerenbedrijven, haal Nederland van het slot

(Wybren van Haga: “Het stikstofprobleem is het schoolvoorbeeld van ambtelijke dwaling.”)

Binnen de huidige stikstofregels zal Nederland nooit van het slot kunnen. Dat bleek uit een ambtelijke notitie in handen van het NRC. De stikstofplannen moeten direct van tafel. De norm moet omhoog en van boeren onteigenen kan geen sprake zijn.

Slachting onder agrarische ondernemers
Zelfs als de volledige 25 miljard euro van het stikstoffonds wordt uitgegeven en alle boeren weg zijn, kleurt 96 procent van Nederland rood. Onder de huidige normen is er geen enkel scenario denkbaar waarin de verlening van vergunningen, bijvoorbeeld om weer te bouwen of boerderijen uit te breiden, weer op gang kan komen. Desalniettemin richt het kabinet een slachting aan onder agrarische ondernemers, de meest innovatieve en milieuvriendelijke van de wereld. D66 staat erbij en kijkt ernaar en dreigt lachend met onteigeningen, als niet genoeg boeren zich ‘vrijwillig’ van hun eigen erf laten verjagen.

Stop met polariseren en politiseren
Nederland wordt gegijzeld door een bestuurlijk gecreëerde crisis, waar de hele maatschappij onder lijdt. Ons land zit hermetisch op slot, we kunnen geen kant meer op. Straks hebben we geen huizen, geen bedrijven, geen infrastructuur en geen eten meer. En dat, in tegenstelling tot het zogenaamde ‘stikstofprobleem’, is wel degelijk een écht groot probleem. BVNL wil daarom dat de stikstofnorm verhoogd wordt en per direct stoppen met het uitkopen van boerenbedrijven. Het kabinet moet stoppen met polariseren, stoppen met het politiseren en dit dossier overlaten aan ingenieurs. En die 25 miljard moet worden teruggegeven aan de burgers. In het belang van Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.