Stikstofhoax maakt boeren kapot. BVNL stelt vragen over koeienhaat

Een recente uitspraak van de rechtbank Overijssel zorgt voor angst bij boeren dat ze in de toekomst een vergunning nodig hebben om koeien buiten te laten lopen en het land te bemesten. Volgens boerenorganisaties kan de uitspraak tot gevolg hebben dat koeien op stal moeten blijven. Wybren van Haga en Statenleden Grite Wymenga-Kooistra (Friesland), Robert Pestman (Groningen), Arjan de Kok (Gelderland) en Eric de Bie (Noord-Brabant) trekken aan de noodrem.

Mature cow, black and white curious gentle surprised look, in a green field, blue sky

“Als we zo doorgaan maken we onze boeren helemaal kapot,” aldus Van Haga, die de stikstofterreur richting boeren per direct aan banden wil leggen. Hij wordt daarin gesteund door partijgenoten uit de provincies waar BVNL al actief is in de Provinciale Staten.

De vier Statenleden vinden dat hun provinciebesturen veel meer moeten opkomen voor het boerenbelang. “Voor boeren wordt het stikstofbeleid onwerkbaar,” stellen zij. Door het stikstofbeleid moet elke vergunning worden aangevuld met beweiden en bemesten. “Het boeren wordt nog gecompliceerder als de agrariërs straks inderdaad een vergunning moeten aanvragen om hun koeien buiten te laten lopen en voor het bemesten. Bovendien is er een kans dat die vergunning niet wordt verleend. Koeien zouden dan dus op stal moeten blijven. Alsof het welzijn voor de dieren er dan beter op wordt.”

Vragen van Wybren van Haga aan de minister van Landbouw, inzake het feit dat boeren bang zijn dat koeien niet meer buiten mogen zonder vergunning:

1) Bent u bekend met het bericht ‘Boeren bang dat koeien niet meer buiten mogen zonder vergunning’
2) Deelt u de mening dat koeien in de wei horen te staan? Zo ja, wat vindt u van het feit dat boeren bang zijn dat ze in de toekomst een vergunning nodig hebben om koeien buiten te laten lopen en het land te bemesten? 
3) Hoe gaat u voorkomen dat koeien verplicht op stal moeten, hetgeen niet bevorderend zal werken voor het dierenwelzijn? Graag een gedetailleerd antwoord. 
4) Wat vindt u van het feit dat boeren stellen dat het stikstofbeleid voor je. onwerkbaar wordt? 
5) Vindt u de boerensector voldoende waardevol om voor op te komen? Zo ja, wat gaat u doen om de stikstofterreur richting boeren per direct aan banden te leggen? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.