Onduidelijkheid voor boeren over uitkooplijst is volgende misstap van dit kabinet

In het tv-programma Buitenhof liet ‘stikstofbemiddelaar’ Johan Remkes weten dat er een lijst is van boerenbedrijven, die moeten stoppen met hun bedrijfsvoering. Zij worden bestempeld als ‘piekbelasters’: bedrijven die te veel stikstof uitstoten nabij Natura 2000-gebieden. Maar er bestaat grote onduidelijkheid onder boeren over de term piekbelaster.

Bij welke stikstofuitstoot en welke afstand tot een Natura 2000-gebied valt een bedrijf onder die noemer? Welke boerenbedrijven staan er op deze lijst en moeten binnen een jaar hun koffers pakken van dit kabinet?

Geen greintje geloofwaardigheid
Vreemd genoeg laat het ministerie van Landbouw weten dat er helemaal geen lijst met de 600 grootste stikstofuitstoters is. “Als het kabinet nog een greintje geloofwaardigheid had, hebben ze die nu al helemaal verloren”, aldus Wybren van Haga. “Het zogenaamde ‘proces-Remkes’ bleek weinig anders dan een marketingproject voor de stikstofplannen van dit kabinet, die gewoon recht overeind blijven staan. Terwijl boeren perspectief werd beloofd, krijgen zij klap na klap te verwerken. Als het aan VVD-coryfee Remkes ligt, worden er komend jaar 600 bedrijven uitgekocht. Daarbij is de onduidelijkheid over de uitkooplijst de kers op de taart voor dit rampenkabinet. Waar blijft dat ‘eerlijke verhaal’?” 

Wegpesten van de boerenstand
Hardwerkende boeren maken zich dag en nacht zorgen of zij van dit kabinet moeten stoppen met hun bedrijf. Zij hebben geen idee of zij tot de onduidelijke groep van ‘piekbelasters’ behoren en verdienen snel duidelijkheid. Daarom wil BVNL, dat blijft hameren op de absurditeit van het wegpesten van de boerenstand en daarmee het in gevaar brengen van onze voedselvoorziening, opheldering van stikstofminister Van der Wal. Is er nu wel of niet een lijst van boeren die uitgekocht gaan worden? Wanneer worden de desbetreffende ondernemers hierover geïnformeerd? En rust de samenstelling van deze uitkooplijst op een feitelijke en technische onderbouwing, of – weer – op niet kloppende modellen?

BVNL stelt de volgende vragen aan Stikstofminister Van der Wal:

  • Bent u bekend met de uitspraken van Johan Remkes in de uitzending van Buitenhof over de lijst van boerenbedrijven die moeten worden uitgekocht?
  • Johan Remkes gaf in de uitzending van Buitenhof aan dat er een lijst is van boerenbedrijven die moeten stoppen, terwijl u eerder aangaf dat zo’n lijst er niet is. Kunt u aangeven hoe dit kan en of er nu wel of niet een lijst is?
  • Zijn desbetreffende boerenbedrijven reeds geïnformeerd hierover? Zo niet, op welke termijn zal dit gebeuren?
  • Onderschrijft u dat ondernemers die vrezen voor de toekomst van hun bedrijf zo snel mogelijk duidelijkheid verdienen?
  • Op welke termijn moeten boerenbedrijven die hierover geïnformeerd worden vervolgens stoppen met hun bedrijfsvoering?
  • Op welke termijn zal u de desbetreffende lijst openbaar maken?
  • Welke juridische status heeft deze lijst?
  • Kunt u de onderbouwing voor de samenstelling van deze lijst geven?
  • In antwoord op schriftelijke vragen over de term piekbelaster van 9 juni jongstleden gaf u aan dat de term piekbelaster ‘geen vast omschreven begrip is’ en dat ‘deze groep qua omvang smal of juist breder kan worden begrensd of gedefinieerd’. Wat bedoelt u precies met de ‘smalle’ en ‘brede’ definitie van de term piekbelaster?
  • Kunt u uitleggen welke definitie de boerenbedrijven op de lijst van bedrijven die moeten worden uitgekocht precies kenmerkt?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.