Tweede Kamer terug van reces door stikstofuitspraken Hoekstra. BVNL eist realistisch beleid

De uitspraak van CDA-partijleider en minister Wopke Hoekstra dat hij het tijdspad voor de stikstofaanpak van het kabinet op wil rekken, leidt eindelijk tot wat al veel eerder had moeten gebeuren: een spoeddebat over de wanstaltige stikstofplannen. BVNL zal opnieuw hameren op realistisch, technisch juist beleid.

Zwaard van Damocles                                                                                                                                             Volgende week komt de Tweede Kamer vervroegd terug van reces, voor een spoeddebat op dinsdag 23 augustus. Hoewel het jammer is dat dit pas gebeurt als het kabinet haar eigen glazen begint in te gooien en haar plannen daardoor in duigen ziet vallen, is BVNL blij dat er nu uiteindelijk toch opnieuw gedebatteerd gaat worden over de volstrekt absurde, bestuurlijk gecreëerde stikstofhoax van de klimaatbureaucraten in het kabinet. “De boerenprotesten werpen hun vruchten af”, stelt Wybren van Haga. “Dat de coalitie wekenlang vakantie vierde, terwijl onze boeren gebukt gingen onder het Zwaard van Damocles dat ieder moment kan vallen, is schandalig. Dit debat had al veel eerder moeten plaatsvinden en bovendien natuurlijk moeten gaan over het echte probleem: de volstrekt onwetenschappelijke en onrealistische basis van het stikstofbeleid. Het stikstofbeleid is weinig anders dan groene gekte, die niets met ‘natuurherstel’ te maken heeft.” Het lijkt alsof het CDA zich afzet tegen de stikstofkoers van het kabinet, maar dat is een wassen neus. Hoekstra pleit voor de instandhouding van de stikstofdoelen, alleen zonder de harde eis dat die absurde doelen in 2030 zijn bereikt. 2031 zou hij ook prima vinden. Voor BVNL is dat alles behalve prima. De stikstofplannen moeten van tafel.

Onhaalbare doelen van natuurorganisaties en lobbygroepen 
BVNL zal het kabinet in dit debat nogmaals manen de boeren en de vissers met rust te laten en zich te realiseren dat zij speelt met vuur. Als deze voor Nederland waardevolle sectoren worden weggesaneerd doen we onze economie en onze cultuur geweld aan. De schade zal op verschillende fronten niet te overzien zijn. Het vernietigende stikstofbeleid van dit kabinet legt inmiddels heel Nederland plat. Er kan nauwelijks meer gebouwd worden, de infrastructuur in het land loopt volledig vast en kan niet naar behoren onderhouden worden. Alle regels en restricties zorgen voor stagnatie in steeds meer sectoren. En dat allemaal gebaseerd op verkeerde modellen en ongefundeerde aannames en onhaalbare doelen van natuurorganisaties en lobbygroepen. “Dat de wetenschap bij dit dossier volstrekt genegeerd wordt, is verbijsterend” vindt Van Haga. “Zodra de echt wetenschappelijke boodschap – namelijk dat dit beleid broddelwerk is van mensen zonder kennis van zaken – het kabinet onwelgevallig is, bestaat de wetenschap opeens niet meer. Dat kan natuurlijk niet.” BVNL wil varen op feiten, in plaats van op de alarmistische agenda. Dát is in het belang van de natuur en in het belang van heel Nederland.

Van Haga: “Wij staan pal achter onze landbouw en visserijsector. Als we deze ramkoers niet stoppen, is het eind zoek. In dit debat zullen wij ons opnieuw hard maken voor het behoud van wat er goed en belangrijk is voor Nederland.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.