Kabinet moet zich verantwoordelijk voelen voor heftige boerenprotesten

Wybren van Haga: “Boeren knopen zichzelf letterlijk op. Realiseert het kabinet zich dat?”

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de boerenprotesten die zijn uitgebroken naar aanleiding van de stikstofplannen van het kabinet. BVNL wil dat het kabinet erkent dat de heftige reacties het gevolg zijn van het absurde beleid, dat boeren tot wanhoop drijft.

De Nederlandse boerensector wordt door de absurde stikstofplannen totaal geruïneerd. De agrariërs hebben jarenlang hun uiterste best gedaan om zelf met plannen te komen om de uitstoot te verminderen. En dat is ook gelukt: inmiddels stoten onze boeren al ruim 60 procent minder stikstof uit. Bovendien zijn zij de meest innovatieve van de wereld. Toch is dat voor het kabinet niet genoeg. De absurde reductieplannen moeten en zullen doorgang vinden. Is het dan gek dat de maat voor de boeren een keer vol is? BVNL vindt van niet.

Wanhoopsdaden
Geweld en intimidatie keuren wij af en de boeren laten zien dat zij in het overgrote deel van de gevallen vreedzaam protesteren. Maar die gevallen waar het misgaat zijn het resultaat van beleid dat mensen inmiddels naar de afgrond heeft geduwd. Mensen die hun hele leven in rook zien opgaan. Het feit dat sommige boeren zichzelf liever opknopen dan gedwongen stoppen met hun bedrijf, zegt wat BVNL betreft genoeg over de ernst van deze situatie. Maar het kabinet lijkt deze wanhoopsdaden gewoon van zich af te laten glijden en zich er niets van aan te trekken. BVNL vraagt zich af: voelt het kabinet zich wel verantwoordelijk voor de ellende die het de boeren aandoet?

Hoe zouden de bewindsvoerders het zelf vinden als de grond van hun bestaan – letterlijk en figuurlijk – onder hen vandaan getrokken wordt? Zouden zij dan zelf lijdzaam toezien en met de staart tussen de benen afdruipen? De stikstofplannen zijn niet uit te leggen. Dat waren ze al nooit, maar met alle nieuwe informatie over verkeerde modelleringen en achtergehouden rapporten al helemaal niet meer. BVNL verzoekt de regering nogmaals de plannen te herzien. Niet alleen in het belang van de boeren, maar in het belang van heel Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.