Dit is de echte reden voor onteigening boeren: 25.000 woningen in Stroe

Wybren van Haga wil opheldering van stikstofminister Van der Wal over een gigantische uitbreiding van het aantal woningen in Stroe. Voor het dorp, waar woensdag nog het grote boerenprotest plaatsvond en waar boeren van hun grond worden verjaagd, lijkt de provincie Gelderland in te zetten op een enorme verstening.

In ‘Stroe City’, zoals de provincie Gelderland het dorp noemt, moeten op termijn 25.000 woningen bij komen. Ter vergelijking: het dorp Barneveld telt er momenteel iets meer dan 23.000.

Vernietiging cultuurlandschap
“Na het stikstofdebat kwam dit bewijs van de werkelijke reden van het onteigenen van boeren mij ter ore. Boeren worden van hun land gejaagd om de aanhoudende immigratie te faciliteren en daar woningen voor te bouwen,” aldus Van Haga, die stelt dat migratie de aanjager is van de in Nederland heersende woningnood. “In plaats van immigratiegratiebeperkende maatregelen te nemen, kiest dit land ervoor om boerenland in te pakken en het Nederlandse cultuurlandschap voorgoed te vernietigen.”

Van Haga eist middels schriftelijke vragen opheldering van de minister die ook vandaag weer heeft ingezet op het radicaal afbouwen van de veehouderij, zo ook in de Gelderse Vallei. Ook wil het Kamerlid weten of de oud-Gedeputeerde van Gelderland wist van de grootschalige woningplannen.

Vragen van het lid Van Haga aan de minister van Natuur en Stikstof, inzake 25.000 woningen op boerengrond:

1) Bent u bekend met het bericht ‘Provincie denkt aan immense uitbreiding Stroe: 25.000 woningen’.

2) Speelt u samen met provinciebesturen onder één hoedje om boeren van hun land te verjagen, teneinde de aanhoudende immigratie te kunnen blijven faciliteren? Zo neen, hoe duidt u dan het plan van de provincie Gelderland om 25.000 woningen te bouwen op landbouwgronden? Graag een gedetailleerd antwoord.

3) Waarom is de agenda van het kabinet erop gericht om bevolkingsgroei – ten faveure van boerengrond – te faciliteren in plaats van immigratiebeperkende maatregelen te nemen? Graag een gedetailleerd antwoord.

4) Deelt u de mening dat migratie de grootste aanjager is van de huidige woningnood? Zo ja, wat gaat u doen om dit een halt toe te roepen? Graag een gedetailleerd antwoord.

4) Wist u toen u Gedeputeerde van de provincie Gelderland was van de mega plannen om 25.000 woningen te realiseren in het landbouwgebied Stroe? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.