BVNL ziedend over oprotpremie boerenbedrijven, hekelt dwangkabinet

Het kabinet komt met een stopbonus voor boeren die te veel stikstof uitstoten, ook al rusten de berekeningen van de stikstofuitstoot nog steeds op foutieve modellen van het RIVM. Vanaf april worden boeren uitgekocht met deze oprotpremie. Zij krijgen de ‘keuze’ om met hun bedrijf te stoppen, maar anders krijgen zij te maken met onbetaalbare lastenstijgingen.

Met stikstofheffingen wordt het boeren ontzettend moeilijk gemaakt. Onze boeren worden koste wat het kost onteigend door dit kabinet. Daarbij is de zogenaamde vrijwillige uitkoop alles behalve vrijwillig. Wybren van Haga reageert furieus op de kabinetsplannen voor een stopbonus en milieueisen: “De meest innovatieve boeren ter wereld worden weggepest, voor een stikstofprobleem dat alleen op papier bestaat als gevolg van Europese regelgeving. Ondernemers wordt het onmogelijk gemaakt hun bedrijf te runnen zodat zij ervoor ‘kiezen’ om te stoppen. Maar dit is wéér dwang en drang, zoals we ook al zagen bij de coronavaccinaties en de gemeentelijke opvang van asielzoekers. Dit is het dwangkabinet zoals we haar kennen.”      

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.