BVNL wil traditie van Paas- en vreugdevuren behouden

De stikstofterreur duurt voort: nu wil het kabinet de eeuwenoude tradities van Paas- en vreugdevuren verbieden, omdat met deze vuren niet kan worden voldaan aan de uitstooteisen. BVNL komt hiertegen in verzet.

Regeltjesbulldozer
“De provincie Overijssel heeft al een streep getrokken door Haaksbergse paasvuren. Het paasvuur in Buurse gaat niet door. De organisatie zegt niet te kunnen voldoen aan de eisen van de provincie. De buurtschap Langelo in Haaksbergen heeft hetzelfde probleem. Volstrekt absurd dat een bewust gecreëerde regeltjesbulldozer een eeuwenoude traditie de nek dreigt om te draaien. Wij zullen alles op alles zetten om de Paasvuren voor toekomstige generaties te behouden”, aldus oud-Kamerlid Roy van Aalst, lijsttrekker van BVNL Overijssel.

Van Aalst krijgt steun voor zijn oproep om de Paasvuren te behouden uit de provincies waar deze traditie ook hoog in het vaandel staat. “In Fryslân, Groningen, Drenthe en Gelderland vinden wij ook dat de overheid met haar bemoeizuchtige tengels en stikstofgedram van deze mooie traditie moet afblijven”, zeggen de BVNL-lijsttrekkers uit deze provincies. “Het eerst moeten laten uitrekenen of de brandstapel geen stikstofuitstoot veroorzaakt in nabijgelegen natuurgebieden is willens en wetens de vergunning zo ingewikkeld maken, dat straks alle mooie vuren zullen verdwijnen. Een absolute no-go!”

Scheveningen 
De strijders voor het behoud van de Paasvuren krijgen ook steun van het Haagse raadslid en lijstduwer van de BVNL-kandidatenlijst Zuid-Holland, Richard de Mos. “De traditionele vreugdevuren op Scheveningen en in Duindorp krijgen nu nog groen licht van de provincie Zuid-Holland. Maar wat als ook hier groene moraalridders het voor het zeggen krijgen?” vraagt De Mos, die warm pleitbezorger is van behoud van de vuren op de Haagse stranden.   

Wybren van Haga roept VVD-stikstofminister Van der Wal op zich hard te maken voor het behoud van de traditie van Paas- en Vreugdevuren. “Wij willen het hele stikstofbeleid van tafel hebben, zodat boeren weer kunnen boeren, we eindelijk de broodnodige huizen kunnen bouwen en we mooie tradities kunnen behouden.”

Vragen van BVNL aan de minister van Stikstof, inzake het verdwijnen van de traditie van Paas- en Vreugdevuren: 

1) Bent u ermee bekend dat de eerste Paasvuren al dreigen te sneuvelen door de rigide stikstofregels die een eeuwenoude traditie de nek om draaien? 

2) Bent u ermee bekend dat bouwers van Paas- en Vreugdevuren aan veel te ingewikkelde vergunningsaanvragen worden onderworpen, waardoor Paas- en Vreugdevuren vogelvrij zijn verklaard en sneuvelen zodra groene moraalridders het voor het zeggen krijgen, zoals nu in de provincie Overijssel? Graag een gedetailleerd antwoord. 

3) Deelt u de mening dat de traditie van Paas- en Vreugdevuren het verdienen om te worden beschermd? Zo ja, wat gaat u concreet doen om deze traditie te beschermen, zodat deze voor toekomstige generaties behouden blijft? Graag een gedetailleerd antwoord.

 

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.