BVNL hekelt ‘boerenbezoek’ Rutte – provincie Zuid-Holland sorteert voor op elimineren van boeren

Voor de bühne gaat premier Rutte ‘in gesprek’ met boeren, maar in werkelijkheid worden de stikstofplannen geruisloos doorgevoerd. De provincie Zuid-Holland sorteert alvast stilletjes voor op het elimineren van de veeteelt in de provincie.

Einde van de veeteelt
“Gedeputeerde Staten heeft op 11 juli, dus heel stiekem tijdens de eerste maandag va. het zomerreces, de subsidieregeling verplaatsing en beëindiging veehouderij Zuid-Holland bekend gemaakt. Deze regeling voert het stikstofbeleid van het kabinet Rutte/Kaag uit. Veehoudende landbouwbedrijven moeten hun bedrijf verplaatsen of beëindigen. Gezien de beperkte ruimte in de provincie, betekent dit de facto het einde van de veeteelt in Zuid-Holland, waar zich nu nog circa 1800 veehouderijen bevinden,” aldus Wybren van Haga. “Als we de ons zelf opgelegde Natura-2000 regelgeving loslaten, kunnen boeren blijven boeren en kunnen we binnenstedelijk de broodnodige huizen bouwen. De woningbouw ligt, ten tijde van een gigantische woningnood, namelijk ook nagenoeg stil door de stikstofhoax.”

Goedkoop toneelstuk
BVNL doet in maart in alle provincies mee aan de Provinciale Statenverkiezingen, die cruciaal zijn om het wanbeleid van het kabinet een halt toe te roepen. De Statenverkiezingen zijn wat BVNL betreft een referendum over het stikstofbeleid van het kabinet. BVNL stelt Kamervragen over het goedkope toneelstuk dat premier Rutte nu bij boeren opvoert. “Voor de bühne spreekt de premier met boeren, maar ondertussen wordt het beleid om boeren van hun land te verjagen in het geniep gewoon voortgezet. Kijk maar naar Zuid-Holland, waar onder aanvoering van de VVD het touw om de boerennek strakker wordt aangetrokken.”

Vragen van BVNL aan de minister-president, inzake de gesprekken met boeren:

1) Bent u bekend met het feit dat de provincie Zuid-Holland aan het voorsorteren is op het elimineren van de veehouderij

2) Hoe rijmt u uw gesprekken met boeren met het feit dat de provincie Zuid-Holland heel stiekem tijdens de eerste maandag van het zomerreces een besluit neemt dat is gericht op het verplaatsen en beëindigen van de veehouderij in Zuid-Holland? Graag een gedetailleerd antwoord. 

3) Heeft u de bereidheid om de stikstofplannen van het kabinet in te trekken, teneinde boeren eerst een stem te geven? Zo nee, wat hebben gesprekken met boeren dan voor zin? 

4) Kunt u alle gespreksverslagen tussen en boeren aan de Kamer doen toekomen? Zo nee, waarom niet? 

5) Heeft u de bereidheid om uw stikstofplannen tot maart aan te houden, zodat de bevolking de Provinciale Statenverkiezingen kan gebruiken als vorm van referendum over uw stikstofbeleid? Zo nee, waar is uw democratische kompas gebleven?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.