Boeren koesteren en bedanken, niet de nek omdraaien

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het stikstofbeleid. Als de verregaande reductieplannen van minister Van der Wal doorgang vinden, draait dat onze agrarische sector de nek om. Dat zal een van de meest ingrijpende, kostbare en kostbare blunders van dit kabinet zijn.

Euthanasie op de boerenbedrijven
Het kabinet pleegt euthanasie op de boerenbedrijven, waardoor eeuwenlange noeste arbeid, innovatie en productie wordt vernietigd. Miljarden aan boerenvermogen dreigt te worden vernietigd. Alles en iedereen moet wijken voor de doorgeslagen agenda van de klimaatbureaucraten en dat is niet in het belang van Nederland. BVNL staat pal achter de boeren en zal onze waardevolle agrarische sector met hand en tand verdedigen. De zogenaamde klimaatcrisis lossen we met deze draconische maatregelen niet op en we krijgen er daardoor een voedselcrisis bij. Het is dus een lose-lose situatie. Maar het kabinet ligt op ramkoers en lijkt niet te stoppen.

Onmogelijke normen
De kritische depositiewaardes zijn in Nederland maar liefst 140 keer zo laag als in Duitsland, waardoor alleen wij een stikstofcrisis hebben: bij de landgrenzen verdwijnt deze op magische wijze. Onze uitstoot en depositie wordt bovendien niet eens gemeten, maar slechts geschat en vervolgens in het onbetrouwbare Aerius model gestopt. Het verkeer, de luchtvaart en de industrie stoten veel meer stikstofoxide uit dan onze boeren. En zelfs als we alle boeren uit Nederland van hun erf af zouden jagen, voldoen we nog steeds niet aan onze eigen normen. Maar ondertussen hebben we dan wel de meest duurzame en innovatieve landbouwsector van de wereld om zeep geholpen.

Denken in mogelijkheden
Er moet aan ‘natuurherstel’ worden gedaan om wensnatuur te creĆ«ren, onlogischer kan het bijna niet. De oplossing voor dit ‘probleem’ is simpel: laten wij gewoon accepteren dat de natuur verandert. En natuurlijk kunnen we onze best doen om de uitstoot van ammoniak zoveel mogelijk te verminderen. Daar zijn al innovatieve methoden voor, bijvoorbeeld door ammoniak af te vangen en er kunstmest van te maken. BVNL wil dat de regering laat onderzoeken welke mogelijkheden dat biedt. Laten wij gebruik maken van de creativiteit die er is en denken in mogelijkheden, in plaats van in beperkingen.

Geen boeren, geen eten, BVNL kan er niets anders van maken. Blijkbaar zijn het niet alleen kinderen, maar ook onze decadente landbestuurders die vergeten lijken te zijn waar ons voedsel eigenlijk vandaan komt. Wij moeten ons boeren koesteren en bedanken, in plaats van hen de nek om te draaien.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.