Aangescherpte regels natuurgebieden roken boeren uit

BVNL weten waarom de overheid een besluit neemt waardoor er strengere regels gaan gelden voor een groot aantal Natura 2000 gebieden. “Terwijl de landbouw alles op alles zet om aan alle regels te voldoen neemt de overheid deze onbegrijpelijke stap, waardoor Nederland nog meer op slot gaat”, aldus Wybren van Haga.

Van Haga begrijpt niet dat het ministerie van Natuur en Stikstof de regels in bepaalde natuurgebieden wil aanscherpen. Hij wordt in zijn kritiek gesteund door de BVNL-lijsttrekkers voor de Provinciale Staten uit Overijssel, Drenthe, Friesland, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland, waar de natuurgebieden liggen. 

“Onbegrijpelijk dat de regels nu worden verzwaard”, vindt de lijsttrekker van Overijssel, Roy van Aalst, die stelt dat het boeren nabij natuurgebieden onmogelijk wordt gemaakt. 

Vragen van BVNL aan de ministers van Landbouw en van Natuur en Stikstof, inzake het aanscherpen van regels in natuurgebieden:

1) Bent u bekend met het aanscherpen van regels in natuurgebieden

2) Deelt u de mening dat u met het aanscherpen van de regels boeren het mes nog verder op de keel zet en dat het boeren nabij natuurgebieden onmogelijk wordt gemaakt? Graag een gedetailleerd antwoord. 

3) Bent u bekend bekend met het feit dat boeren alles in werk stellen om aan bestaande regelgeving te voldoen? Zo ja, waarom neemt de overheid deze onbegrijpelijke stap?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.