Aangenomen BVNL-motie dwingt regering te kijken naar stikstofplan boerenactiegroep Farmers Defence Force

Het plan van FDF om uit de stikstofcrisis te komen behelst onder meer dat er wordt afgestapt van de zogeheten kritische depositiewaarde (KDW). Dat is de grens van de hoeveelheid stikstof die een specifiek natuurgebied zou aankunnen. In plaats daarvan willen de boeren dat er een ‘stikstofdepositiewaarde’ wordt ingevoerd. Daarbij wordt alle stikstof opgeteld die door sectoren als landbouw, mobiliteit en industrie wordt uitgestoten. Volgens de leider van FDF, Mark van den Oever, is dit plan mogelijk zonder dat er boeren gedwongen uitgekocht worden.

Juridisch houdbaar alternatief
“Vooropgesteld, BVNL heeft helemaal niets op met het stikstofbeleid van de regering. Het moet naar daar waar het hoort: in de prullenbak. Maar zolang dit kabinet er zit, grijpen wij iedere mogelijkheid aan om te voorkomen dat hardwerkende boeren gedwongen worden uitgekocht. Daarom zijn we blij dat we na aandringen van Farmers Defence Force bij de LNV-begroting in de Tweede Kamer een motie aangenomen hebben gekregen, waar de kritische depositiewaarde (KDW) wordt ingeruild voor een realistische stikstof depositie waarde (SWD)”, aldus Wybren van Haga, die blij is dat zijn motie de regering ertoe zet om samen met agrarische partijen te werken aan een juridisch houdbaar alternatief. 

Innovatie 
Een andere aangenomen BVNL-motie dwingt de regering ervoor te zorgen dat het piekkbelasters afdoende ruimte biedt voor stikstofreductie. Van Haga: “Er zijn verschillende technologische oplossingen voor stikstofreductie voor handen, zoals het afvangen van ammoniak of het reduceren van ammoniak. Zorg dat je innovatie inzet om boeren – blijvend – te laten boeren.” 

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.