BVNL wil: een bindend referendum naar Zwitsers model

BVNL wil dat het bindend referendum naar Zwitsers model wordt ingevoerd. We hebben daar drie belangrijke redenen voor.

Het vertrouwen in de democratie herstellen

In een gezonde democratie is de stem van het volk de hoeksteen waarop besluiten worden gebaseerd. De afgelopen jaren hebben echter aangetoond dat er een groeiende kloof is tussen de wensen van de bevolking en de beslissingen die in Den Haag worden genomen. Een bindend referendum is een essentieel instrument om dit vertrouwen te herstellen en om te zorgen dat de wil van de burgers niet alleen gehoord wordt, maar ook directe invloed heeft op het beleid.

Directe inspraak in belangrijke kwesties

Er zijn tal van onderwerpen die diep ingrijpen in ons dagelijks leven en waarover de meningen sterk verdeeld kunnen zijn. Door een bindend referendum kunnen Nederlanders direct hun stem laten horen over kwesties die hen nauw aan het hart liggen, zonder te wachten op verkiezingen of te vertrouwen op vertegenwoordigers die mogelijk andere prioriteiten hebben. Dit versterkt de directe democratie en geeft een duidelijker beeld van de volkswil.

Versterking van het politieke mandaat

Een bindend referendum biedt niet alleen een platform voor burgers om hun stem te laten horen, maar geeft politici ook een duidelijker mandaat. Wanneer een beleidsvoorstel wordt ondersteund door een meerderheid in een referendum, geeft dit de overheid de zekerheid dat ze handelen in overeenstemming met de wensen van de bevolking. Dit voorkomt polarisatie en zorgt voor een sterker en samenhangender nationaal beleid, waarbij altijd wordt gekozen voor het belang van Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.