Marcus Rolloos BVNL-lijsttrekker Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland, kieskring Leiden

Oud-raadslid Marcus Rolloos wordt bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023 lijsttrekker van BVNL in Zuid-Holland, kieskring Leiden. Rolloos was eerder acht jaar raadslid in Oegstgeest, waar hij nog steeds betrokken is bij de lokale afdeling van BVNL.

“Een stem op BVNL is straks een stem het volledig schrappen van het stikstofbeleid. De stikstofnorm is volledig arbitrair, niet gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwd onderzoek en natura 2000 gebieden mogen wat BVNL betreft prima bosrijk worden. Dat boerenbedrijven worden uitgekocht, of zelfs dreigen te worden onteigend is voor BVNL Zuid-Holland onbespreekbaar. De huidige woningnood kan niet worden opgelost onder de vlag van het stikstofbeleid”, aldus Rolloos, die van mening is dat we eerst de woningnood moeten oplossen, voordat we nog meer mensen binnenlaten. “We moeten de voorrangsregels voor statushouders schrappen en dwang en drang bij het opvangen van asielzoekers moet per direct van tafel.” 

Duurzaam met gezond verstand
Rolloos is niet tegen duurzaamheidsbeleid, mits dat economisch verantwoord wordt uitgevoerd en niet ten koste gaat van alles. “Duurzame energie prima, maar wel met gezond verstand. Een slimme energievoorziening moet zorgen voor innovatieve banen en zo de economie versterken. Nederland moet van de gasrotonde van Europa, de groene waterstof rotonde worden. De Rotterdamse haven heeft daarvoor een uitstekende uitgangspositie en die moeten wij ten volle benutten. Hoe flexibeler ons energiesysteem, des te minder kwetsbaar zijn wij voor geopolitiek en hoge energieprijzen. Zonnepanelen op daken, koeien in de wei. Ruimte voor kernenergie.”

BVNL wil niet alleen voor burgers compensatie voor de hoge energierekening, maar komt ook op voor de middenstand in Zuid-Holland. Rolloos: “Denk aan al die energie-intensieve bedrijven, zoals tuinders/kwekers, vissers, bakkers en slagers die nu geen enkele steun krijgen en op omvallen staan.” De regionale economie van Zuid-Holland moet worden versterkt. “Er moet meer aandacht komen voor energie-innovatie en het versterken van het MKB, meer natuurgebied ten behoeve van recreatie, inzet op groei en bedrijvigheid bij bijvoorbeeld Rotterdam/The Hague AirPort en in het Rotterdamse havengebied.” BVNL hecht daarnaast groot belang aan het verbeteren van de doorstroom en de verkeersveiligheid op provinciale wegen en het aanpakken van criminelen.

Wybren van Haga: “Marcus heeft zijn sporen in de gemeenteraad van Oestgeest verdiend. Bovendien heeft hij jarenlange ervaring en expertise in de wereld van energie. Samen met onze andere lijsttrekkers in Zuid-Holland zullen we met een sterke kandidatenploeg en een voor de provincie op maat geschreven verkiezingsprogramma komen. We gaan voor tenminste drie zetels.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.