Johan Talsma BVNL-lijsttrekker Provinciale Statenverkiezingen Fryslân: “Fryslân fertsjinnet better!”

Het zittende BVNL-raadslid  Johan Talsma wordt bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023 lijsttrekker van BVNL. Talsma: “Met gezond boerenverstand moeten wij knokken voor behoud van het Fries landschap en de eigen identiteit.”

“Een stem op BVNL is straks een stem op boerenland in boerenhand. Volledige steun voor boerenbedrijven, want het stikstofbeleid rammelt aan alle kanten en is niet gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwd onderzoek met goede metingen. Dat boerenbedrijven worden uitgekocht of zelfs dreigen te worden onteigend is voor BVNL Fryslân onbespreekbaar. Het huidige stikstofbeleid moet daarom van tafel”, aldus de fractievoorzitter van BVNL Noardeast-Fryslân, die ook fel gekeerd is tegen wind- en zonneparken.

“Windmolens veroorzaken overlast voor natuur en gezondheid, zijn horizonvervuilend, slecht afbreekbaar en belasten het stoomnet met wiebelstroom. BVNL zet in op kernenergie en waterstof, innovatie en klimaatadaptie en niet op windmolens zonder draagvlak. Het vol leggen van vruchtbare landbouwgrond met zonneparken om onrealistische ambities te halen is ook oliedom. Er is voldoende ruimte op daken van huizen en bedrijven voor zonnepanelen. Zonnepanelen op daken, koeien in de wei.”

Regio beter bedienen 
Talsma vindt dat de Friese regio veel beter moet worden bediend, ook financieel.  “De decentralisatie van taken, zoals de WMO en de Jeugdzorg, en Rijksbezuinigingen op het Gemeentefonds raken onze gemeenten recht in het hart. Hierdoor gaan gemeentebesturen bezuinigingen en de lasten verhogen. In het ergste geval passen ze beide varianten toe. Dat heeft enorme gevolgen voor de leefbaarheid in dorpen en op het voorzieningenniveau”, aldus Talsma, die het van de gekke vindt dat Fryslân geen eigen universiteit heeft. Ook slaat de Fries aan op de onbetaalbare huizenprijzen, zeker voor jongeren. “We moeten als de wiedeweerga huizen bouwen, waarbij Friezen voorrang op een woning krijgen. Fryslân fertsjinnet better!”

Geen dwang en drang bij het opvangen van asielzoekers
“Inwoners van Fryslân zitten hier helemaal niet op te wachten, die willen hun mooie provincie houden zoals het is en niet overruled worden door het Rijk tot gedwongen huisvesting voor nieuwkomers. Dit ondermijnt de lokale democratie en het draagvlak in de samenleving voor mensen die echt onze hulp nodig hebben. De rek is er volledig uit en BVNL kiest daarom voor een directe stop op de instroom van nieuwkomers”, aldus Talsma.

BVNL hecht groot belang aan het versterken van de Friese economie, het behoud van het Fries, het geven van een stem aan jongeren, het verbeteren van de verkeersveiligheid op sommige N-wegen en op natuurbehoud in de provincie. “Maar dan zonder de hongerige boze wolf die, tot grote frustratie van boeren die hun vee verliezen, een heuse veelvraat dreigt te worden.”

Partijleider Wybren van Haga is blij met zijn Friese lijsttrekker en stelt dat Talsma geen gepolijste politicus is, maar een man van het volk. “Johan heeft als raadslid politieke vlieguren gemaakt en ik weet dat hij zich als Statenlid met hart en ziel zal inzetten voor Fryslân. Hij werkt aan een sterke kandidatenploeg en een voor Fryslân op maat geschreven verkiezingsprogramma. We gaan voor tenminste vijf zetels.”

BVNL Fryslân beschikt al over fantastische raadsleden in Dantumadiel, Tytsjerksteradiel, Noardeast-Fryslân en in de Staten.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.