Imke Emons BVNL-lijsttrekker voor Provinciale Statenverkiezingen Limburg

Imke Emons, het zittende BVNL-raadslid uit Horst aan de Maas, wordt bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023 lijsttrekker van BVNL. Emons: “Het belang van Limburg op één, weg met het stikstofbeleid.”

“Een stem op BVNL is straks een stem op boerenland, in boerenhand. Volledige steun voor boerenbedrijven, want het stikstofbeleid rammelt aan alle kanten en is niet gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwd onderzoek, met goede metingen. Dat boerenbedrijven worden uitgekocht of zelfs dreigen te worden onteigend is voor BVNL Limburg onbespreekbaar. Het huidige stikstofbeleid moet daarom van tafel”, aldus de fractievoorzitter van BVNL Horst aan de Maas, die ook fel gekeerd is tegen wind- en zonneparken.

“Windmolens veroorzaken overlast voor natuur en gezondheid, zijn horizonvervuilend, slecht afbreekbaar en belasten het stoomnet met wiebelstroom. BVNL zet in op kernenergie en waterstof, innovatie en klimaatadaptie en niet op windmolens zonder draagvlak. Het vol leggen van vruchtbare landbouwgrond met zonneparken, om onrealistische ambities te halen, is ook oliedom. Er is voldoende ruimte op daken van huizen en bedrijven voor zonnepanelen. Zonnepanelen op daken, koeien in de wei.”

Stop de verdozing van Limburg
Emons wil werken aan regels om de uitbreiding van grote distributiecentra af te remmen. “Waardeloos dat de provincie Limburg zich niet heeft aangesloten bij het verzet van zeven provincies tegen de verdozing van het landschap”, vindt zij en wijst daarbij op de schaarse ruimte, die volgens BVNL moet worden ingericht voor wonen en het behouden van boerenland en natuurgebieden. De Limburgse vindt verder dat de regio veel beter moet worden bediend, ook financieel. “De decentralisatie van taken, zoals de WMO en de Jeugdzorg, en Rijksbezuinigingen op het Gemeentefonds raken onze gemeenten recht in het hart. Hierdoor gaan gemeentebesturen bezuinigingen en de lasten verhogen. In het ergste geval passen ze beide varianten toe. Dat heeft enorme gevolgen voor de leefbaarheid in dorpen en op het voorzieningenniveau.” Ook de onbetaalbare huizenprijzen, zeker voor jongeren, zijn haar een doorn in het oog. “We moeten als de wiedeweerga huizen bouwen, waarbij Limburgers voorrang op een woning krijgen. De voorrang die statushouders nu op een woning krijgen moet worden geschrapt.”

Geen dwang en drang bij het opvangen van asielzoekers
“Inwoners van Limburg zitten hier helemaal niet op te wachten, die willen hun mooie provincie houden zoals het is en niet overruled worden door het Rijk tot gedwongen huisvesting voor nieuwkomers. Dit ondermijnt de lokale democratie en het draagvlak in de samenleving voor mensen die echt onze hulp nodig hebben. De rek is er volledig uit en BVNL kiest daarom voor een directe stop op de instroom van nieuwkomers. Limburg verdeent beater!”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.