Eric de Bie BVNL-lijsttrekker Provinciale Statenverkiezingen Noord-Brabant

Het zittende BVNL-Statenlid en oud-Gedeputeerde Eric de Bie wordt bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023 lijsttrekker van BVNL. De Bie pleit ervoor de energierekening betaalbaar te houden door het teruggeven van Essent-miljarden.

Onze mensen BVNL Eric de Bie

“Een stem op BVNL is een stem op het volledig schrappen van het onzalige stikstofbeleid. Het beleid rammelt aan alle kanten en is niet gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwd onderzoek. Dat boerenbedrijven worden uitgekocht, of zelfs dreigen te worden onteigend is voor BVNL Brabant onbespreekbaar. Ook wil BVNL meer ruimte voor agrarische ondernemers. Wij willen mestvergisters ook toestaan in het buitengebied en samen met boerensector zetten we in op vernatting van de landbouwgronden”, aldus De Bie, die van mening is dat er niks mis is met stikstofrijke natuur. “Méér natuur, minder Natura2000. Met meer berkenbossen is niks mis.”

“Windmolens veroorzaken overlast voor natuur en gezondheid, zijn horizonvervuilend, slecht afbreekbaar en belasten het stoomnet met wiebelstroom. BVNL zet in op kernenergie en waterstof, innovatie en klimaatadaptie en niet op windmolens zonder draagvlak. Het vol leggen van vruchtbare landbouwgrond met zonneparken om onrealistische ambities te halen is dom. Er is voldoende ruimte op daken van huizen en bedrijven voor zonnepanelen. Zonnepanelen op daken, koeien in de wei. En zet ook eindelijk eens in op kernenergie.”

Essent
Nu de energiecrisis bedrijven, verenigingen en burgers keihard raakt, pleit BVNL Noord-Brabant ervoor om de Essent-gelden terug te laten vloeren naar de Brabanders. “Als oud-aandeelhouder heeft de provincie miljarden opgestreken met de verkoop van Essent. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de provincie met dat geld steeds meer risico’s is gaan lopen en het inzet om voor extraatjes voor de provincie. Maar die zou zich juist bij de kerntaken moeten houden”, aldus De Bie, die wil dat de inwoners van Brabant meeprofiteren van de megawinst. “Zeker nu onlangs bleek dat de helft van de Brabanders financieel niet rondkomt.”

Een andere speerpunt is het realiseren van betaalbare woningen, waarbij Brabanders voorrang krijgen. Op die manier worden jongeren en starters niet de provincie uit gedwongen. De Bie pleit daarbij voor het opheffen van blokkades, zoals beperkende regels en quota vanuit de provincie.
BVNL wil de regionale economie van Noord-Brabant versterken. De Bie: “Er moet meer aandacht komen voor het versterken van het Brabantse MKB, meer natuurgebied ten behoeve van recreatie en versoepeling van de regels op het gebied van ruimtelijke ordeningsregels.” Daarnaast hecht BVNL groot belang aan de verkeersveiligheid op provinciale wegen.

Vrijheid en referendum
Als laatste stokpaardje zet De Bie in op het invoeren van referenda bij grote onderwerpen die de provincie raken. “Het is te gek voor woorden dat Brabanders zo weinig invloed hebben op wat de Gedeputeerde Staten voor hen beslist. Grote beslissingen dienen middels referenda aan Brabant te kunnen worden voorgelegd”, aldus De Bie, die stelt dat onze vrijheid nooit meer mag worden afgenomen ten faveure van coronaregels. “Diezelfde vrijheid moet worden gewaarborgd bij het opvangen van asielzoekers. Gemeentes mogen niet overruled worden door het Rijk tot gedwongen huisvesting voor nieuwkomers. Dit ondermijnt de lokale democratie en het draagvlak in de samenleving voor mensen die echt onze hulp nodig hebben. De rek is er volledig uit en BVNL kiest daarom voor een directe asielstop en opvang in de eigen regio.”

 

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.