Tweede Kamerlid Wybren van Haga lijstduwer op BVNL-kandidatenlijst Fryslân

BVNL-voorman Wybren van Haga staat voor BVNL Fryslân als lijstduwer op de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen. “Ik ben trots op mijn Friese roots.”

“Ik steek mijn Friese afkomst niet onder stoelen of banken. De familie Van Haga heeft vele generaties van Friezen voortgebracht. Mijn vader is een geboren en getogen Fries. We hebben een connectie met Haga’s Drabbelkoeken uit Sneek en mijn overgrootvader had een apotheek in Workum. Fryslân gaat mij nog steeds aan mijn hart”, aldus Van Haga, die in politiek Den Haag de Friese belangen hoog op de agenda wil zetten. “Het voor boeren verstikkende stikstofbeleid moet van tafel. Friese dorpen en steden moeten we leefbaar houden door het voorzieningenniveau op peil te houden, zeker in onze dorpskernen en agrarische gebieden. We moeten betaalbare woningen gaan bouwen voor onze jongeren!”

Lijsttrekker Johan Talsma is blij dat zijn politiek leider, net zoals de overige kandidaten op zijn lijst, beschikt over de ‘Fryslân Foar ut – mentaliteit’ en met de poten in de klei staat. “We gaan voor tenminste 5 zetels!”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.