Statenvragen over windmolens die ijs lieten rondvliegen op de N992

De provincie Groningen heeft zaterdagmiddag de provinciale weg N992 (Warvenweg) enige tijd afgesloten in verband met rondvliegend ijs. Dat ijs was afkomstig van windmolens die dicht langs de provinciale weg staan. De windmolens zijn inmiddels stilgezet, waardoor de weg weer kon worden opengesteld voor verkeer. “Levensgevaarlijk dat die windmolens zijn veranderd in heuse ijsschieters”, aldus BVNL-Statenlid Robert Pestman, die wijst op het feit dat windmolens nog veel meer gevaren opleveren voor mens en dier. 

Gevaar voor de volksgezondheid
“Overal in het land is verzet tegen het beleid om gigantische windmolens en zonneparken te plaatsen. Nederland krijgt er de komende jaren honderden windmolens bij. Voor zonneparken zijn maar liefst 68.900 voetbalvelden ingetekend.” Pestman stelt dat hiermee de volksgezondheid van de inwoners op het spel wordt gezet. “Grote windmolens die qua hoogte de Euromast ver zullen overstijgen, zullen niet alleen overlast van knipperende verlichting, geluid en slagschaduw voor omwonenden veroorzaken, maar brengen ook veiligheids- en gezondheidsrisico’s met zich mee. Trillingen van de windmolens zullen in een groot gebied voelbaar zijn, wat tot serieuze gezondheidsproblemen kan leiden. Een substantieel deel van omwonenden nabij windturbines rapporteert wereldwijd klachten, zoals chronische slaapproblemen, hoofdpijn, tinnitus, een drukgevoel op de oren, prikkelbaarheid, concentratie- en geheugenproblemen, en angstgevoelens. De komst van gigantische windmolens zal daarnaast ook effecten hebben op de natuur, recreanten, bedrijven en dieren die in dit in hetzelfde gebied verblijven.”

BVNL pleit ervoor om Groningen te bevrijden van windmolen- en zonneparken.

Pestman: “Als we zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven leggen, in plaats van dat we mega zonneparken en windmolens aanleggen, hebben we drie keer winst. We houden ons landschap mooi, we stappen over op schone energie én we realiseren voor onze inwoners een lagere energierekening.”

Vragen van het lid Pestman aan Gedeputeerde Staten: 

1) Bent u bekend met het feit dat windmolens langs de N992 ijs hebben afgevuurd? 

2) Deelt u de mening dat dit levensgevaarlijk is? 

3) Bent u bekend met het feit dat grote windmolens die qua hoogte de Euromast ver zullen overstijgen, niet alleen overlast van knipperende verlichting, geluid en slagschaduw voor omwonenden zullen veroorzaken, maar ook veiligheids- en gezondheidsrisico’s met zich meebrengen? Trillingen van de windmolens zullen in een groot gebied voelbaar zijn, wat tot serieuze gezondheidsproblemen kan leiden. Een substantieel deel van omwonenden nabij windturbines rapporteert wereldwijd klachten, zoals chronische slaapproblemen, hoofdpijn, tinnitus, een drukgevoel op de oren, prikkelbaarheid, concentratie- en geheugenproblemen, en angstgevoelens.

4) Bent u bekend met het feit dat de komst van gigantische windmolens daarnaast ook effecten zal hebben of al heeft op de natuur, recreanten bedrijven en dieren die in dit in hetzelfde gebied verblijven? 

5) Deelt u de mening dat als we zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven leggen in plaats van dat we mega zonneparken en windmolens aanleggen, we drie keer winst hebben? We houden ons landschap mooi, we stappen over op schone energie en we realiseren voor onze inwoners een lagere energierekening.

6) Heeft u de bereidheid om Groningen windmolen- en zonneparkvrij te maken? Zo nee, waarom niet?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.