Provinciale Statenbijeenkomst in Drenthe groot succes

In de aanloop naar de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen van 15 maart informeerde BVNL in een goed gevulde zaal in Westerbork haar (potentiële) achterban over de plannen voor de toekomst van de provincie.

Stikstofwaanzin
De Drentse lijsttrekker, boer Arjen Schuiling, hield een vlammend betoog tegen het door Den Haag opgelegde stikstofbeleid. “Het kan niet waar zijn dat in Duitsland 7 mol stikstof per hectare uitgestoten mag en kan worden zonder vergunning en bij overschrijding daarvan gewoon een vergunning kan worden verkregen, terwijl in Nederland geen vergunning meer wordt afgegeven boven de 0,05 mol uitstoot per hectare. Dat is een factor 140; waanzin waarmee je hardwerkende boeren de nek omdraait,” aldus Schuiling, die ook een afvaardiging van Farmers Defence Force (FDF) had uitgenodigd. 

Consequenties van standpunten aanvaarden
Schuiling vindt dat het belangrijk is om in een democratie je stem te laten horen en dat volksvertegenwoordigers dan ook daadwerkelijk een luisterend oor bieden. “Te vaak wordt er tijdens de verkiezingen om een stem gebedeld, maar na de verkiezingen doet men alsof de stemmen niet goed zijn gehoord of begrepen. Politieke partijen aanvaarden vrijwel nooit de consequenties van hun standpunten in de toekomst. BVNL doet dit wél”, aldus Schuiling. 

Naast het omverwerpen van het stikstofbeleid wil BVNL het Drentse landschap beschermen tegen grootschalige windmolen- en zonneparken. Ook wil de partij de werkgelegenheid in de provincie aanjagen. Van Haga: “Een ander punt waar mensen zich in Drenthe zorgen over maken, is de leefbaarheid in de kleinere dorpen. De voorzieningen nemen steeds verder af en dat is buitengewoon onwenselijk.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.