Lijsttrekkers Waterschappen BVNL: “Handen af van sportvisrechten!”

In de verkiezingsstrijd om de waterschappen is er veel ophef ontstaan over de stelling in de kieswijzers om de hengelsport te verbieden.  BVNL, de nieuwe partij van Tweede Kamerlid Wybren van Haga, komt met een duidelijk standpunt: handen af van sportvisrechten!

Prachtige hobby
“Sportvissen is voor veel mensen de mooist denkbare hobby”, aldus Richard de Mos namens de BVNL-lijsttrekkers voor de waterschappen. Hij stelt dat de 2 miljoen sportvissers in ons land ten onrechte in het verdomhoekje worden gezet. “De Sportvisserij Nederland (SVN) strijdt actief voor de belangen van de vissen in onze wateren. Zij bevordert de sportvisserij en de sportvisserijmogelijkheden. Naast het streven naar aantrekkelijk viswater met een helder, toegankelijk vergunningensysteem, richt de organisatie zich op de vis zelf. Een gezonde en aantrekkelijke visstand vormt immers de basis voor de sportvisserij. Verschillende andere organisaties werken dan ook graag samen met SVN! Denk hierbij aan het Wereld Natuurfonds, de Waddenvereniging en Stichting Noordzee.” 

Sociaal belang is groot
De Mos stelt namens BVNL dat er zonder sportvissers geen goede visstand zou zijn. “Het geld van de Vispas wordt prima besteed. Er wordt gewerkt aan verbetering van de visstand en het viswater, bijvoorbeeld door viswater beter bereikbaar en toegankelijk te maken en door visuitzet. Daarnaast is er aandacht voor natuurbescherming”, aldus De Mos, die stelt dat er miljoenen euro’s omgaan in de hengelsport! “Honderden gezinnen zijn dan ook afhankelijk van de hengelsport als het gaat om ‘brood op de plank’ en ook het sociale belang is groot. De jeugd kan beter gaan vissen dan aan de drugs zitten.” 

De Mos weerlegt namens BVNL ook het meest gehoorde misverstand dat de sportvisserij als kritiek krijgt vanuit de dierenwelzijnsorgnisaties, te weten dat deze hobby er voor zorgt dat vissen pijn lijden. “Gelukkig voelen vissen geen pijn op de manier zoals mensen dat doen, dat zegt een team van internationale neurobiologen, gedragsecologen en viswetenschappers. De onderzoekers concluderen dat vissen niet de neuro-fysiologische capaciteit hebben voor het bewustzijn van pijn. Vissen lijden dus geen pijn”, aldus De Mos, die met de BVNL-lijsttrekkers voor de waterschappen juist wil strijden voor het visvriendelijker maken van waterkrachtcentrales in de diverse rivieren die nu ‘gehaktmolens’ kunnen zijn voor vissen). Ook wil BVNL vispassages aanleggen op de rivieren, visvriendelijk maaibeheer en opkomen voor beschermde en/of bedreigde vissoorten.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.