Politici beschimpt bij maidenspeech Gronings GroenLinks Statenlid. BVNL dient officiële klacht in en stelt Kamervragen

Wybren van Haga: “Totaal bezopen dat ophitsen wordt getolereerd en gefaciliteerd.”

De maidenspeech van het Groningse GroenLinks Statenlid Jeroen Hut leidt tot woede en verbazing bij BVNL. “Vooropgesteld, wij hechten aan het vrije woord. Alles moet, zeker in een debat, gezegd kunnen worden. Maar om bij een maidenspeech politici in de Statenhal te framen als rechtse populisten en hen allen over één kam te scheren geeft geen enkele pas.”

“Wat BVNL betreft leidt dit tot polarisatie en het zaaien van haat. De genoemde politici konden zich ook nog eens niet verweren. Geen één van hen zit immers in de Groningse Staten”, aldus Wybren van Haga, die afgelopen zelf te kampen kreeg met een indringer in zijn huis, door haatzaaiende uitspraken van collega-politici. 

Middels Kamervragen aan de minister van Binnenlandse Zaken wil BVNLopheldering over dit opruiende gedrag. “Waarom heeft de Commissaris van de Koning niet ingegrepen? Hij is immers ook de Commissaris van mensen die op partijen stemmen, waar een deel van de door GroenLinks genoemde politici de kar trekken.” 

Met stomheid geslagen 
Statenlid Robert Pestman is met stomheid geslagen. “Ik ben totaal verrast door mijn GroenLinks-collega. Uiteraard mag je van mening verschillen, maar het beschimpen van andere partijen maakt Groningen geen millimeter beter.” Pestman zal een officiële klacht indienen bij het dagelijks bestuur van de Staten. “Dat deze haatzaaiende opruier is gefaciliteerd met beeld en geluid is al te gek voor woorden, maar dat de CvdK niet heeft ingegrepen is onacceptabel. Mijn partijleider die zich te vuur en zwaard inzet voor het belang van Nederland wordt op schandelijke wijze geframed en de CvdK stond erbij en keek ernaar.”

Kamervragen van BVNL aan de minister van Binnenlandse Zaken inzake opruiend gedrag van een GroenLinks Statenlid te Groningen:

1) Bent u bekend met het feit dat op 14 december 2022 GroenLinks Statenlid Jeroen Hut een maidenspeech in de Statenhal heeft gehouden, waarbij diverse politici ondersteund met beeldmateriaal werden weggezet als rechtse populisten? 

2) Wat vindt u van het feit dat politici, ondersteund met beeld en geluid vanuit de Staten, zo worden geframed? 

3) Wat vindt u van het feit dat de door GroenLinks genoemde politici zich niet hebben kunnen verdedigen, daar geen van hen in de Groningse Staten zit? 

4) Wat vindt u van het feit dat het dagelijks bestuur van de Staten het GroenLinks Statenlid heeft ondersteund met het leveren van beeld en geluid? 

5) Deelt u de mening dat opruien en het beschimpen van andere partijen Groningen geen millimeter beter maakt? 

6) Wat vindt u van het feit dat ee Commissaris van de Koning niet heeft opgetreden tegen deze vorm van opruien? 7) Heeft u de bereidheid om de CvdK te kapittelen en te wijzen op het feit dat hij ook de CvdK is van de stemmers op partijen waarvan een aantal partijleiders door het GroenLinks Statenlid zijn beschimpt? Zo ja, hoe gaat u dit doen?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.